Χάρτης βαθυμετρίας της λίμνης Βόλβης

Δημιουργήθηκε από το ΕΚΒΥ, ο πρώτος χάρτης βαθυμετρίας της λίμνης Βόλβης.

Η λίμνη Βόλβη, υγρότοπος διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη σύμβαση Ραμσάρ και περιοχή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, αποτελεί και σημαντικό υδατικό σύστημα, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα. Η γνώση των μορφολογικών της γνωρισμάτων, συμβάλλει στη μελέτη και αξιολόγηση του σημαντικού αυτού οικοσυστήματος.

Η βαθυμετρία της λίμνης εκπονήθηκε στο πλαίσιο  του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011), που υλοποιείται από το ΕΚΒΥ, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013.

Κατεβάστε τον χάρτη σε μορφή pdf

http://www.biodiversity-info.grΚατηγορίεςΥδατικοί πόροι

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: