Καθορισμός περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείων Καρδίτσας και Μουζακίου

logo dasikis

Με την αριθμ. 1227/39025/6-3-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β′ 509) τροποποιείται η παράγραφο 20 της 283397/ 22−8−1983 (Φ.Ε.Κ. 479/τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και υπάγονται από δασικής άποψης η Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα από το Δασαρχείο Μουζακίου στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Καρδίτσας και οι Τ.Κ. Αγίου Ακακίου, Ελληνοπύργου, Καππά, Πύργου Ιθώμης από το Δασαρχείο Καρδίτσας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Μουζακίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων τους.

Εκκρεμείς υποθέσεις των εν λόγω Τοπικών Κοινοτήτων, κατά τη δημοσίευση της απόφασης, θα διεκπεραιωθούν από το Δασαρχείο στο οποίο εκκρεμούν.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: