Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων

Quercus2

Σύμφωνα με την παγκόσμια πρωτοβουλία η Οικονομία των Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας (The Economics of Ecosystem and Biodiversity – TEEB), οι υπηρεσίες οικοσυστήματος είναι η άμεση και έμμεση συνεισφορά των οικοσυστημάτων στην ανθρώπινη ευημερία. Οι πιo πολλές μελέτες εντοπίζουν 4 κατηγορίες υπηρεσιών οικοσυστήματος:

  • Οικότοπος – Οικολογικές λειτουργίες που διέπουν την παραγωγή των υπηρεσιών οικοσυστήματος (βιότοποι, διατήρηση βιοποικιλότητας).
  • Εφόδια – αγαθά που παράγονται, όπως: τροφή, νερό, ξύλο, καύσιμα, φάρμακα.
  • Ρύθμιση – τα οφέλη που απορρέουν από διεργασίες οικοσυστήματος, όπως ρύθμιση του κλίματος, καθαρισμός του νερού, έλεγχος της διάβρωσης, πρόληψη των πλημμυρών.
  • Πολιτισμός – άυλα οφέλη από τα οικοσυστήματα: αναψυχή, τουρισμός, πνευματικότητα.

Τον Μάιο 2011, η ΕΕ ενέκρινε την ανακοίνωση «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: Μια στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (COM [2011] 244). Στόχος για το 2020: η ανάσχεση της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και η αποκατάστασή τους όσο είναι εφικτό.

Ο 2ος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι: «Μέχρι το 2020, τα οικοσυστήματα και οι υπηρεσίες τους διατηρούνται και ενισχύονται με τη δημιουργία πράσινων υποδομών και την αποκατάσταση τουλάχιστον του 15% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.» Αυτό αφορά τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους εντός του 2014. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την ανακοίνωση με ψήφισμα τον Απρίλιο 2012.

Τον Μάιο 2013, η ΕΕ υιοθέτησε την ανακοίνωση «Πράσινες υποδομές (GI) – Βελτίωση του Φυσικού Κεφαλαίου της Ευρώπης», την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο 2013. Ορίζει την πράσινη υποδομή ως «στρατηγικό σχεδιασμό του δικτύου των φυσικών και ημι-φυσικών περιοχών με άλλες περιβαλλοντικές λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί και διεθύνονται με σκοπό την παροχή ποικίλων υπηρεσιών οικοσυστήματος.»

Η έννοια της πράσινης υποδομής εστιάζει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος με την ενσωμάτωση φυσικών λύσεων στη χωροταξία και την εδαφική ανάπτυξη. Απαιτούνται καλύτερη γνώση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και σαφή παραδείγματα προώθησης των πολλαπλών ωφελειών τους.

Πηγή: greenspace Green InfraNetΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: