Το ΣτΕ προστατεύει ακόμα και εκτάσεις που έχουν αποκτήσει δασική μορφή επιγενομένως. Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου;

Dasamari

AΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Προς: Πικέρμι, 22/4/2015

Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου,
Δημοτικούς Συμβούλους

Θέμα: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου για το περιεχόμενο πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που περιφρουρεί το δασικό και αναδασωτέο χαρακτήρα καμένων εκτάσεων στο Δασαμάρι, προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψη ώστε να ανακληθεί η απόφαση 5/2015 του Δ.Σ. της 9ης Φεβρουαρίου 2015 κατά το μέρος εκείνο που εγκρίνει την επέκταση μελέτης για την επισήμανση δασικής περιοχής στο Δασαμάρι προς οριοθέτηση, προκειμένου να αναγνωριστεί ως οικισμός «του Ροσόλιμου» και να εξαιρεθεί από τους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 4254/2014 (δημοσιεύθηκε 1 Δεκέμβρη 2014) απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του Σπ. Ροσόλιμου να ακυρωθούν αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής περί κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνεται έκταση στο Δασαμάρι που δηλώνει ότι του ανήκει («κτήμα Ροσόλιμου»). Την εν λόγω έκταση, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου της 9/2/2015, περιέλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, με την απόφαση 5/2015, στις περιοχές που επιδιώκει να εξαιρεθούν από τους δασικούς χάρτες παραγγέλοντας σε μελετητή να την επισημάνει προς οριοθέτηση ως οικισμό στερούμενο νόμιμης έγκρισης για την υπαγωγή του στις διατάξεις του δασοκτόνου νόμου 3889/2010.

Πιο συγκεκριμένα απορρίφθηκε η αίτηση του Σπ. Ροσόλιμου να ακυρωθούν 2 αποφάσεις περί κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων στην βορειο-ανατολική Αττική. Πρόκειται για:

  1. την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατολικής Αττικής (3002/21.9.1995) περί κήρυξης αναδασωτέων καμένων δασικών εκτάσεων από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 1995, με σκοπό “να αποκλεισθεί η διάθεση των εκτάσεων για άλλο προορισμό [και να διασφαλισθεί] η διατήρηση του χαρακτήρα αυτών ως δάση και δασικές εκτάσεις και η επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης…”.
  2. την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (2354/25.8.1997) περί συμπληρωματικής κήρυξης αναδασωτέων καμένων δασικών εκτάσεων.

Επίσης απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης της απόφασης 892/3.6.2003 περί μερικής ανάκλησης αποφάσεων κήρυξης αναδασωτέων, στο μέρος εκείνο που δεν ανακαλεί την κήρυξη ως αναδασωτέας της έκτασης που δηλώνει ότι του ανήκει.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ:

  • ο αιτών δεν προέβαλλε “συγκεκριμένους, τεκμηριωμένους ισχυρισμούς για τον μη δασικό χαρακτήρα της ανωτέρω έκτασης κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήτοι κατά τον χρόνο προ της καταστροφής της βλαστήσεως από την πυρκαϊά της 21ης Ιουλίου 1995”.
  • η απόφαση περί αναδάσωσης του 1995 ως πλέον πρόσφατη “ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατά την έκδοση της πράξεως… πραγματική κατάσταση [της έκτασης], η οποία μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος ενδέχεται να είχε μεταβληθεί, με την αύξηση του ποσοστού δασοκαλύψεως ορισμένης εκτάσεως ή με την ανάπτυξη δασικής βλαστήσεως σε έκταση η οποία είχε στο παρελθόν μη δασικό χαρακτήρα, και η έκταση να έχει αποκτήσει δασική μορφή επιγενομένως, μετά δηλαδή από το χαρακτηρισμό της ως μη δασικής.”

Ας σημειωθεί επίσης ότι η απόφαση αναδάσωσης του 1995 ορίζει περιοριστικά τις εκτάσεις που εξαιρούνται και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, στις οποίες η παραπάνω έκταση δεν εμπίπτει.

Κατά της απόφασης 5/2015 του Δ.Σ. Ραφήνας-Πικερμίου ήδη έγινε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (αρ. πρωτ. 12472/6827/16-2-2015) από την ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών “Δασαμάρι S.O.S.”. Με επιστολή της προς τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει καλέσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να τοποθετηθεί σχετικά προκειμένου να ελεγχθεί η απόφαση 5/2015.

Καλούμε το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, στην απάντησή του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να λάβει σοβαρά υπ’ όψη την απόφαση 4254/2014 του ΣτΕ και συνεπακόλουθα να ανακαλέσει την απόφαση 5/2015 κατά το μέρος που αφορά την καμένη δασική και αναδασωτέα έκταση στο Δασαμάρι για την οποία κακώς έχει ζητήσει να επισημανθεί ως οικισμός στους δασικούς χάρτες.

Αμαλία Τόκα (δημοτική σύμβουλος, δημοτική κίνηση “Μέτωπο Ψηλά”)
Γιώργος Σταυρινός (ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών “Δασαμάρι S.O.S.”)

Read more: http://dasamarisos.blogspot.com/#ixzz3YFigIPIyΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: