Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

voski katsikia ktinotrofia

Ορισμένα άρθρα του Σχεδίου Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας ΚΟΝΤΡΑ (www.eksegersi.gr)

Άρθρο 1
Ορισμός

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. 

Άρθρο 2
Κεντρική Γεωγραφική Πληροφορική Βάση Δεδομένων

 1. Στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιουργείται Κεντρική Γεωγραφική Πληροφορική Βάση Δεδομένων (ΚΓΠΒΔ), με την ονομασία «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας»
 2. Η ΚΓΠΒΔ «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» έχει ως σκοπό την καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας, για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία και διαχείριση των εκτάσεων που αφορά, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως πηγή δεδομένων έχει το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
 3. Αρμόδιες για τη δημιουργία, οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση της ΚΓΠΒΔ «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» ορίζονται οι Διευθύνσεις Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 4. Οι βοσκήσιμες γαίες της Ελλάδας καταγράφονται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρούνται με όμοια απόφαση, όποτε παρίσταται ανάγκη ή νέα δεδομένα όπως νέα χαρτογραφικά στοιχεία ή νέες δορυφορικές ή με άλλα τεχνικά μέσα εικόνες ή διάθεση των εκτάσεων αυτών για αναδάσωση σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες των οικείων υπηρεσιών ή για άλλο σκοπό στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

 1. Η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία είναι ελεύθερη, με την προϋπόθεση ότι ασκείται ορθολογικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και δεν επηρεάζεται αρνητικά η φυσική ισορροπία και αειφορία, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστημάτων που συγκροτεί η φυόμενη στις ανωτέρω εκτάσεις βλάστηση, η προστασία και διαχείριση των οποίων διέπεται από τις κείμενες για κάθε κατηγορία των ανωτέρω εκτάσεων διατάξεις.
 2. Η βοσκή εντός των ανωτέρω εκτάσεων, στις οποίες αυτή δεν έχει απαγορευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ασκείται επί τη βάσει διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής, με μέριμνα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζεται χωρικά η βοσκή, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες παράλληλες χρήσεις, καθώς και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών προς εξυπηρέτηση της σκοπούσας χρήσης. Κατασκευές ή εγκαταστάσεις ήπιας παρέμβασης που προβλέπονται από τα διαχειριστικά σχέδια για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των βοσκήσιμων γαιών, των κτηνοτροφών και την καλύτερη διαβίωση των ζώων, είναι επιτρεπτές. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να αναθέτει τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού, με προγραμματική σύμβαση. Τα διαχειριστικά σχέδια εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, απουσία Δασαρχείου, ή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται για βοσκήσιμες γαίες ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012 (Α΄66).

……………………..

Άρθρο 8
Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών – Εξαιρέσεις

 1. Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών τις οποίες αφορούν.
 2. Δεν αποτυπώνονται εκτάσεις που:

α) έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις ένοπλες δυνάμεις,

β) είχαν τη μορφή δάσους ή δασικής έκτασης και καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή αποψιλώθηκαν με άλλο τρόπο και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες,

γ) ???????

δ) περιλαμβάνονται σε προγράμματα αναδάσωσης των δασικών υπηρεσιών ή έχουν διατεθεί για άλλους σκοπούς στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας,

ε) προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 (Α΄7).

 1. Αν στις βοσκήσιμες γαίες περιλαμβάνονται τμήματα δάσους ή δασικής έκτασης, σε αυτές επιτρέπεται να γίνεται χρήση της βοσκής και απαγορεύεται κάθε άλλη επέμβαση επ’ αυτών, εκτός των επεμβάσεων που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. Στην απόφαση έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και οριοθέτησης των βοσκήσιμων γαιών, αναφέρεται αν με τον καθορισμό και την οριοθέτηση των συγκεκριμένων εκτάσεων εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης και προστασίας της κτηνοτροφίας ως σημαντικού κλάδου της εθνικής οικονομίας και αν παρίσταται ανάγκη χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων, μεταξύ των οποίων και τμημάτων δάσους ή δασικής έκτασης ή υδάτινων παραλίμνιων ή παραποτάμιων οικοσυστημάτων, για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

……………….

Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις, όπως ισχύουν:

α) Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 (Α ‘7).

β) Οι παρ. 2 και 2α του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 (Α΄118).

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του β.δ. 24-9/20-10-1958 (Α΄171).

 1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
 2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω καταργούμενων διατάξεων.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα,                                   2015

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ολόκληρο το νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες εδώ

www.eksegersi.grΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: