Ποντάρουν στην αξιοποίηση των δασών

dasos Drus

Τον σημαντικό ρόλο του δασικού τομέα για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, τόνισαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, χαιρετίζοντας την έγκριση από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. στις 28 Απριλίου. της νέας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δάση.

Μιλώντας επί του θέματος ο Γενικός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. Pekka Pesonen, δήλωσε: «Η απόφαση των ευρωβουλευτών είναι σύμφωνη με τα αιτήματα των Copa-Cogeca». «Τα δάση καλύπτουν το 40% της έκτασης της ΕΕ και έχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάκαμψη της οικονομίας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την διασφάλιση της βιοποικιλότητας, της ποιότητας του νερού και της αποδοτικότητας των πόρων. Το ξύλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της βιοοικονομία στην ΕΕ. Χαίρομαι που η εισηγήτρια ευρωβουλευτής Elisabeth Köstinger αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που παίζει ο δασικός τομέας και την ανάγκη να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του», επεσήμανε.

Ειδικότερα, η έκθεση τονίζει τη σημασία των δασών, της δασοκομίας και της δασικής βιομηχανίας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Καλεί τα κράτη – μέλη και τις περιφέρειες να κάνουν χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης βάσει των αντίστοιχων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και να υποστηρίξει την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Η έκθεση καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κίνητρα για την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τους μικρούς ιδιοκτήτες δασών να διαχειριστούν τα δάση τους ενεργά και με βιώσιμο τρόπο. Τονίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τον τομέα της και δηλώνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρακτική εφαρμογή της έρευνας και των επενδύσεων στην καινοτομία. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πιο αποτελεσματική αλυσίδα αξιών και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Καταλήγοντας οι Copa και Cogeca δηλώνουν πως ελπίζουν ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να προωθεί τη σημασία του τομέα για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και για το σύνολο της οικονομίας της ΕΕ».

Μπίκας Αλέξανδρος

Πηγή: www.agronews.gr ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: