Η τυπολατρία της διοίκησης

egk

Με το με Αρ. Πρωτ.: 123819/1847 της 2-4-2015 (ΑΔΑ 7ΟΧΤ465ΦΘΗ-Π3Π) και με τον χαρακτηρισμό Εξ. ΕΠΕΙΓΟΝ στάλθηκε προς τις Δ/νσεις Δασών η απόφαση-εγκύκλιος (δεν διευκρινίζεται) με θέμα: Περί εκκρεμών υποθέσεων χαρακτηρισμού ενώπιων των Β’/βάθμιων Ε.Ε.Δ.Α.

Με λίγα λόγια τι αναφέρει. Αναφέρει ότι με τον Νόμο 4280/2014 υπήρχε ρύθμιση που καταργούσε τις δευτεροβάθμιες επιτροπές για θέματα χαρακτηρισμού εκτάσεων και προέβλεπε ότι θα πρέπει εντός εξαμήνου (Ο Νόμος δημοσιεύτηκε στις 8 Αυγούστου) όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν για εξέταση στις δευτεροβάθμιες επιτροπές να έχουν εξεταστεί. Όμως, από τότε μέχρι σήμερα, δεν συστάθηκε καμία επιτροπή και έτσι η απόφαση δηλώνει ότι όλες οι εκκρεμείς αποφάσεις στις δευτεροβάθμιες επιτροπές θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έτυχαν σιωπηρής απόρριψης. Η έννοια της σιωπηρής απόρριψης περιγράφεται στον ίδιο Νόμο και αφορά τις νέες πρωτοβάθμιες επιτροπές, όπου δηλώνεται με σαφήνεια ότι αν μία υπόθεση δεν εξεταστεί εντός εξαμήνου από την επιτροπή θεωρείται ότι απορρίφτηκε σιωπηρά. Δεν αναφέρεται στις δευτεροβάθμιες που καταργεί.

Αν απορριφθεί μία ένσταση στην δευτεροβάθμια επιτροπή ο πολίτης ή το κράτος δικαιούται να προσφύγει στα διοικητικά εφετεία και στην συγκεκριμένη απόφαση ζητάει από τις δασικές υπηρεσίες να καταθέσουν άμεσα (για αυτό τον λόγο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επείγον) τις προσφυγές τους στα διοικητικά εφετεία (για τις υποθέσεις που καταθέτει ένσταση το κράτος ) γιατί υπάρχει δίμηνη προθεσμία για κατάθεση αντιρρήσεων-ενστάσεων. Μεγάλη Πέμπτη δηλαδή …..

Σημειώνεται ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα οι υπηρεσίες έλεγαν στους πολίτες περιμένετε και θα δούμε πως θα εφαρμοστεί ο νόμος ….περιμένετε, περιμένετε και τώρα θα τους πούνε: τρέξετε να καταθέσετε ενστάσεις. Άλλο πρόβλημα είναι ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις στις δευτεροβάθμιες επιτροπές είναι εκατοντάδες. Για τον Νομό Χανίων η μέση αναμονή για εξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή ήταν άνω των έξι ετών (συντηρητική εκτίμηση, υπάρχουν υποθέσεις που βρίσκονται σε αναμονή περισσότερα από δέκα έτη).

Ακόμα και να δεχτούμε ότι η προθεσμία για τους πολίτες δεν λήγει την Μεγάλη Πέμπτη, με το σκεπτικό ότι δεν ενημερώθηκαν και γίνει δυνατή η κατάθεση ενστάσεων στους επόμενους μήνες, δεν βελτιώνεται η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Το σωστό θα ήταν να δοθεί μια παράταση τουλάχιστον μέχρι να συσταθούν επιτροπές σε κάθε περιφέρεια και σε ικανό αριθμό έτσι ώστε να εξεταστούν οι εκκρεμείς υποθέσεις. Ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες του αυτό θα έκανε.

Στο παραπάνω έγγραφο είναι φανερή η απαξίωση των πολιτών αλλά και των υπηρεσιών από την προϊστάμενη υπηρεσία που επέβαλε με τρόπο αυταρχικό την γραφειοκρατική άποψη της. Η πλειονότητα των υπηρεσιών δεν θα προλάβει να καταθέσει ενστάσεις για τις περισσότερες των περιπτώσεων που θέλει-χρήζει να καταθέσει ενστάσεις και οι πολίτες θα βρεθούν μετά από πολυετή αγώνα να αντιμετωπίσουν μια σκληρότερη δικαστική διαμάχη με μεγαλύτερο βάθος χρόνου πολλαπλά έξοδα και βρισκόμενοι σε μειονεκτική θέση.

Φυσικά δεν πρέπει να παραβλεφτεί ότι η συγκεκριμένη στάση της διοίκησης δεν πηγάζει από καμία πολιτική αναγκαιότητα και από καμία οικονομική αναγκαιότητα. Η στάση αυτή της διοίκησης απλά αναδεικνύει την τυπολατρία που την διαπνέει και την αναλγησία της τόσο απέναντι στις υφιστάμενες υπηρεσίες όσο και απέναντι στους πολίτες.

Το θέμα του δασολογίου είναι ένα θέμα που ταλανίζει την Ελληνική κοινωνία πολλές δεκαετίες και σαφώς πρέπει να λυθεί άμεσα. Είναι αναμενόμενο ότι η όποια λύση θα προσκρούσει σε πολλά συμφέροντα (μεγάλα και μικρά). Όμως, η όποια λύση πρέπει να διαπνέεται εκτός των άλλων και από σεβασμό στον πολίτη. Είναι προς το συμφέρον όλων μας. Σε όσους έχουν ασχοληθεί με το θέμα είναι γνωστό ότι με αφορμή την έλλειψη δασολογίου έχουν εκβιαστεί οι πολίτες αυτής της χώρας για δεκαετίες, μεγάλο μέρος παραγωγικών γαιών έχουν καταδικαστεί σε αγρανάπαυση, η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και οι μόνοι «κερδισμένοι» είναι αυτοί που λυμαίνονταν τόσα χρόνια τους κόπους της Ελληνικής κοινωνίας.

Άμεσα πρέπει το συγκεκριμένο έγγραφο να ανακληθεί και ταυτόχρονα πρέπει να δρομολογηθεί η σύνταξη του δασολογίου με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Λύσεις που να εξασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα των πολιτών και την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος υπάρχουν. Η κρίση είναι μόνο αφορμή για όσους δεν θέλουν να τις εφαρμόσουν.

Αρνέλλος Γιάννης
Δασολόγος ΜελετητήςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: