Παρέμβαση του Πρωθυπουργού ζητά το ΓΕΩΤΕΕ για τους δασικούς χάρτες

GEOTEE2

Στην καθυστέρηση ανάρτησης των δασικών χαρτών που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, αναφέρεται σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό το ΓΕΩΤΕΕ. «Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει μετά τη θεώρηση του δασικού χάρτη από τη δασική υπηρεσία, να ακολουθηθεί η διαδικασία ανάρτησης του δασικού χάρτη (…). Σήμερα παρότι έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης κατάρτισης του δασικού χάρτη το 55% της χώρας, δεν έχει αναρτηθεί ούτε το 2%, με ευθύνη της ΕΚΧΑ Α.Ε. και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ», αναφέρει η επιστολή.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ στον Πρωθυπουργό:

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) αποτελεί το θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας για θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα (Γεωργία, Δάση, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Νερά, Ορυκτοί πόροι) και εξ’ αυτού ορμώμενοι σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας σχετικά με την πορεία του υποέργου των Δασικών Χαρτών στο πλαίσιο κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου της χώρας.

Οι δασικοί χάρτες απεικονίζουν επί υποβάθρου της ΕΚΧΑ Α.Ε. τις μορφές των εκτάσεων σε παρελθόν έτος 1945 και πιο πρόσφατου έτους, τις πράξεις της διοίκησης (αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων των αναδασωτέων και τις τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού των εκτάσεων για όσες υπάρχουν), τις διανομές (παραχωρητήρια) των αγροτικών εκτάσεων.

Οι χάρτες αυτοί, οι οποίοι εκπονούνται στα πλαίσια διαγωνισμού που υλοποιεί η ΕΚΧΑ Α.Ε., ελέγχονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και με βάση αυτή τη θεώρηση υποβάλλει το δημόσιο τη δήλωση ιδιοκτησίας του στα πλαίσια κατάρτισης κτηματολογίου σε μια περιοχή (ΟΤΑ και Π.Ε.), λόγω της ισχύος του τεκμηρίου του δημοσίου για τα δάση.

Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πρέπει μετά τη θεώρηση του δασικού χάρτη από τη δασική υπηρεσία, να ακολουθηθεί η διαδικασία ανάρτησης του δασικού χάρτη, η υποβολή αντιρρήσεων από τους θιγόμενους, η εκδίκασή τους και η τελική διόρθωση και κύρωση του δασικού χάρτη, ο οποίος θα αποτελέσει και το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για την ιδιοκτησία του δημοσίου.

Σήμερα παρότι έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης κατάρτισης του δασικού χάρτη το 55% της χώρας, δεν έχει αναρτηθεί ούτε το 2%, με ευθύνη της ΕΚΧΑ Α.Ε. και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ.

Παρότι είχε ψηφιστεί ο νόμος 4164/2013 που υποτίθεται ότι θα επιτάχυνε τις διαδικασίες, δεν έγινε ούτε μια ανάρτηση χάρτη, ενώ υπάρχουν θεωρημένοι δασικοί χάρτες για ολόκληρες Περιφέρειες Ενότητες (Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής) και εκκρεμούν για θεώρηση άμεσα οι Π.Ε. (Μαγνησίας, Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς), οι οποίο κινδυνεύουν να απαξιωθούν ως προϊόν λόγω της μεταβολής της υφιστάμενης κατάστασης που καθημερινά σχεδόν αλλάζει.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν τεχνικής φύσης εμπόδια για να ολοκληρωθεί το έργο και να αποκτήσει η χώρα για πρώτη φορά της πλήρη καταγραφή της δημόσιας δασικής ιδιοκτησίας της αλλά και του δασικού περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά σκοπιμότητες οι οποίες μπορούν να αποτυπωθούν με δυο λόγια ως εξής:

Ή η χώρα θα απογράψει (κτηματογραφήσει) τη δημόσια περιουσία της και θα υπάρχει αυτή αποτυπωμένη και με βάση θα πρέπει να προχωρήσει η σύνταξη του κτηματολογίου ή θα γίνει πρώτα η κτηματογράφηση και ότι περισσέψει από τις δηλώσεις των ιδιωτών θα αποτελέσει την δημόσια περιουσία.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, απ’ ότι προκύπτει και από της κινήσεις της ΕΚΧΑ Α.Ε., προτιμάται η δεύτερη λύση, για το λόγο αυτό και δεν πρότεινε για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) το έργο της κατάρτισης των δασικών χαρτών για την υπόλοιπη χώρα, ενώ ήταν το μόνο έργο που έχει διασφαλισμένη την επιλεξιμότητά του ως Δημοσίου συμφέροντος έργο.

Επίσης θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι είναι γνωστό τοις πάσι και το επισημαίνει και η Διεπιστημονική Επιτροπή του ΤΕΕ, ότι χωρίς δασικούς χάρτες δεν μπορεί να γίνει Κτηματολόγιο.

Εμείς, ως υπεύθυνος Φορέας, είχαμε συστήσει μόνιμη ομάδα εργασίας για το θέμα, έχουμε υποβάλλει και στην ΕΚΧΑ Α.Ε. αλλά και το Υπουργείο ΠΕΚΑ, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ολοκλήρωση του έργου, την εξεύρεση πόρων υλοποίησης, την επίλυση των διαδικαστικών θεμάτων πριν από μια πενταετία, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει επίκαιρο.

Για την προστασία της δημόσιας περιουσίας, του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και την προώθηση πολιτικών για την βιώσιμη κτηνοτροφία (βοσκήσιμες γαίες) είναι σαφές ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί το έργο των δασικών χαρτών για όλη τη χώρα.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη δική μας προσέγγιση για να ολοκληρωθεί το έργο στο σύνολό του (κατάρτιση δασικών χαρτών για το υπόλοιπο της χώρας και ανάρτηση και κύρωση για όλη τη χώρα) απαιτούνται 70 εκ. ευρώ.

Επίσης απαιτείται άμεσα αφενός η στήριξη και αφετέρου η ενεργοποίηση των δύο υπεύθυνων φορέων/ υπηρεσιών δηλ. της ΕΚΧΑ Α.Ε. και της Δασικής Υπηρεσίας.

Το έργο σαφώς εντάσσεται για χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ διότι υλοποιεί έναν από τους βασικούς σκοπούς του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου που είναι και η καταγραφή της Δημόσιας Περιουσίας και του Φυσικού Πλούτου της χώρας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός του υπόλοιπου έργου με άξονα την καταγραφή πρώτα της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου και όχι να αποτελέσει η δημόσια περιουσία το περίσσευμα της δήλωσης των ιδιωτών (που εδώ περιλαμβάνονται και οι καταπατητές).

Παραμένουμε στην διάθεσή σας καθώς και των αρμόδιων Υπουργών για περαιτέρω εξειδίκευση των προτάσεών μας τις οποίες είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε ΆΜΕΣΑ και ολοκληρωμένα.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο

Tags: ,

1 reply

  1. Όταν απευθυνόμαστε στον Πρωθυπουργό πρέπει τα στοιχεία μας να είναι ακριβή. Απ’ότι γνωρίζω στην ΠΕ ΚΙλκίς δεν έχουν παραδοθεί ακόμη τα παραδοτέα από την ανάδοχο σύμπραξη εταιρειών, βάσει χρονοδιαγράμματος, συνεπώς δεν εκκρεμεί θεώρηση της ή έλεγχος της από τη Δασική Υπηρεσία.
    Κατά τη γνώμη μου το ΓΕΩΤΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην επισήμανση της επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης του Π.Δ. που θα καθορίζει τα κριτήρια διαχωρισμού δασών, δασικών, δημοσιων χορτολιβαδικών και λοιπών εκτάσεων. Αυτή τη στιγμή καταρτίζονται οι δασικοί χάρτες ενώ από τον Αύγουστο 2014 με το Ν.4280/2014 έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς αφού προβλέπεται έκδοση Π.Δ. εντός εξαμήνου για το διαχωρισμό των δασών και δασικών εκτάσεων και λοιπών εκτάσεων. Συνεπώς καταρτίζονται με το επιστημονικό ένστικτο των ιδιωτών δασολόγων και τις υφιστάμενες προδιαγραφές των Δ.Χ. που δεν έχουν προσαρμοστεί στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν αλλάξουν τα κριτήρια χαρακτηρισμού με το προς έκδοση Π.Δ. τότε όλη η διαδικασία των προς ανάρτηση δασικών χαρτών θα είναι διαβλητή από κάθε κατεύθυνση και δεν θα συμβάλλει στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: