Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

egk

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α´ 47) ο νόμος υπ’ αριθμ. 4325 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 21Β αναφέρεται στην ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων των κλάδων α) ΠΕ και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων, β) Δ.Ε. Τεχνικών-Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων και γ) ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ), οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις δασικές υπηρεσίες και προσφέρουν στο έργο της δασοπροστασίας, στις κατηγορίες και κλάδους των υπαλλήλων που νοούνται ως δασικοί υπάλληλοι.

Άρθρο 21Β

Στο άρθρο 51 «Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998, 4058/2012, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993», στην παρ. 3 του Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση− Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄159) γίνεται προσθήκη ως εξής:

«Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν.1845/1989 (Α΄102) μετά την περίπτωση ι΄ προστίθενται περιπτώσεις ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής:
ια΄ Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων
ιβ΄ Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων
ιγ΄ Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ).»

Μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και πριν την δημοσίευση στο ΦΕΚ, ο αν. υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής μεταρρύθμισης, κ. Γ. Κατρούγκαλος, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο για το νέο θεσμικό πλαίσιο περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής τής ποινής τής οριστικής παύσης σε δημόσιους υπαλλήλους σύμφωνα με το νέο νόμο.

Σχετικά αρχεία:

  • Νόμος 4325/2015 (ΦΕΚ Α´ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
  • Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632/8-5-2015 (ΑΔΑ: 72ΟΠ465ΦΘΕ-ΝΓΩ) Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: