Γ. Τσιρώνης: «Θα είμαστε η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που θα επενδύσουμε στην προστασία της βιοποικιλότητας»

tsironis2

Στην έναρξη της 12ης Συνάντησης των Εθνικών Εστιακών Σημείων του RAC/SPA, απηύθυνε χαιρετισμό σήμερα το πρωί ο Υπουργός Αναπληρωτής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης.

Όπως επεσήμανε στην ομιλία του, «σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, και ιδιαίτερα της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας, έχει παγκόσμια επισημανθεί ως κεφαλαιώδους σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα αποτελεί μέρος του φυσικού μας κεφαλαίου, που αποτελεί τη βάση της οικονομίας μας.

Και εμείς καλωσορίζουμε τη δήλωση του επιτρόπου Vella ότι η προστασία της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί κόστος! Είναι μια επένδυση.

Η φθορά και η απώλειά της αποτελούν τροχοπέδη για τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης.

Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας, υπάρχουν συνεχείς και αυξανόμενες πιέσεις στη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα της περιοχής της Μεσογείου, όπως η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η ανεξέλεγκτη επέκταση της αστικοποίησης και της κατασκευής των υποδομών, η εξάπλωση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, το παράνομο εμπόριο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, οι αλλαγές στις χρήσεις γης και η κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον, υπάρχει περιορισμένη ενημέρωση σχετικά με τη βιοποικιλότητα.

Οι αξίες της βιοποικιλότητας δεν αντικατοπτρίζονται ακόμη στο κατάλληλο επίπεδο, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αυτές οι πολύπλοκες απειλές απαιτούν:

  • την ανταπόκριση φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
  • την εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών δράσεων
  • την συμμετοχή και την δέσμευση όλων των χωρών και όλων των φορέων και των χρηστών του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων».

Ο Γιάννης Τσιρώνης τόνισε ότι «πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε να διατηρήσουμε τα θαλάσσια και παράκτια απειλούμενα είδη και οικοσυστήματα, να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, να ορίσουμε και να διαχειριστούμε κατάλληλα τις θαλάσσιες και παράκτιες προστατευόμενες περιοχές, να υλοποιήσουμε το στρατηγικό πρόγραμμα δράσης για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή της Μεσογείου, να εφαρμόσουμε την οικοσυστημική προσέγγιση στη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που μπορεί να επηρεάσουν το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της Μεσογείου, και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να εντοπίσουμε και να κατανείμουμε τους πόρους για τη διατήρηση και τη διαχείριση.

Το κόστος της απώλειας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος που απαιτείται για τη διατήρηση της.

Ελπίζω ότι, παρά την κρίσιμη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, θα είμαστε η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που θα επενδύσουμε στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος για πολλές χώρες της Μεσογείου, που έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που τείνουν να προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής».

Ο Υπουργός Αναπληρωτής υπογράμμισε ότι «για τη χώρα μας, η αειφόρος ανάπτυξη στο θαλάσσιο περιβάλλον, η πράσινη οικονομία, ο αειφόρος τουρισμός στις ακτές και τα νησιά, η ύφεση της ανεργίας, είναι έννοιες που πάνε χέρι – χέρι με τη διατήρηση της θαλάσσιας και παράκτιας βιοποικιλότητας.

Είμαστε ευλογημένοι που ζούμε σε μια προικισμένη χώρα όσον αφορά τη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα, φιλοξενώντας μια σειρά από εμβληματικά μεσογειακά είδη.

Αυτή τη στιγμή έχουμε δέκα Εθνικά Πάρκα και Καταφύγια με παράκτια και θαλάσσια τμήματα και δύο Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα που καλύπτουν 225.000 εκτάρια θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το θαλάσσιο τμήμα του δικτύου Natura 2000 στη χώρα μας καλύπτει 690.000 εκτάρια θάλασσας και ο συνολικός αριθμός των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου ΝATURA ανέρχεται σε 225. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση αυτού του σημαντικού τμήματος της κοινής μας ευημερίας.

Η χώρα μας βρίσκεται σε διαδικασία καθορισμού της ταυτότητας της για το αύριο.

Ως Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ως άνθρωποι που είμαστε αναπόσπαστο στοιχείο των οικοσυστημάτων, πιστεύουμε ότι αυτό το μέλλον πρέπει να βασίζεται σε ολοκληρωμένη διαχείριση της γης, του νερού και των έμβιων πόρων που προωθεί τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση με δίκαιο τρόπο.

Πιστεύω ότι το Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης, η Σύμβαση της Βαρκελώνης και τα πρωτόκολλά της έχουν να παίξουν καταλυτικό ρόλο, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την υποστήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας», είπε κλείνοντας ο Γιάννης Τσιρώνης.ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: