Διευκρινίσεις περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης

egk

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρ. πρωτ. 124581/2774
Αθήνα: 26 – 5 – 2015

ΘΕΜΑ: Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης – Διευκρινίσεις

Στα πλαίσια των διαλαμβανομένων της αριθ. 117080/6353/13-11-2014 (ΑΔΑ: 77ΣΕ0-ΙΒ3) Δ/γής, ειδικότερα της 2ας παραγράφου αυτής, επί των υποθέσεων άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Α/βάθμιων Επιτροπών, διευκρινίζεται ότι ολοκληρώνονται συμφώνως των οριζόμενων της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α´/2014), λαμβανομένης της υπάρχουσας σχετικής εισηγήσεως του αρμοδίου Δασάρχη ή Δ/ντή Δασών (άνευ Δασαρχείου), χωρίς να απαιτείται η διατύπωση νέας εισηγήσεως.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: