ΕΡΕΥΝΑ: Η αποτίμηση της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα

Το συνολικό κόστος δασοπροστασίας είναι 357.000.000 ευρώ. Οι δαπάνες καταστολής των δασικών πυρκαγιών είναι το (65%) του συνολικού κόστους δασοπροστασίας της Ελλάδας, ενώ οι δαπάνες της πρόληψης είναι το (35%) αυτού.

ereuna_gkourmpatsis

Του Ανδριανού Γκουρμπάτση
Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

1) Το σημερινό μοντέλο δασοπυρόσβεσης έχει αποτύχει και δικαιώνεται η Δασική Υπηρεσία.

2) Η δασοπυρόσβεση σήμερα είναι πολυδάπανη και ούτε πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική είναι, σε σχέση με την Δασική Υπηρεσία.  

3) Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών κοστίζει κάθε έτος πλέον των 320 εκατομμυρίων ευρώ και το κόστος αυτό είναι πολλαπλάσιο, τόσο σε σχέση με την Δασική Υπηρεσία, όσο και με τις ΗΠΑ αλλά και τον Καναδά. 

     Στα ως άνω συμπεράσματα, μεταξύ άλλων, κατέληξε η πρόσφατη Έρευνά μου: ”Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα”, Ιούνιος 2015. Η εν λόγω έρευνα έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση της δασοπυρόσβεσης, τόσο σε επίπεδο οικονομικό, όσο και σε επιχειρησιακό για το διάστημα των 17 ετών και πιο συγκεκριμένα από το έτος 1998 μέχρι σήμερα, κατά το οποίο το Πυροσβεστικό Σώμα έχει, σύμφωνα με τον Ν. 2612/1998, την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των δασικών πυρκαγιών, ενώ η πρόληψη είναι ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας. Ως γνωστόν, πριν το έτος 1998, και η καταστολή των δασικών πυρκαγιών ήταν έργο της Δασικής Υπηρεσίας. Κατά την εξέταση όλων των οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και παραμέτρων, διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής ευρήματα (αποτελέσματα):

 • Τα 34 συνολικά έτη της έρευνας δηλαδή το διάστημα (1981 – 2014) κάηκε συνολική έκταση 16.678.407 στρεμμάτων αγροτοδασικών εκτάσεων και εκδηλώθηκαν συνολικά 51.521 δασικές  πυρκαγιές. Το ίδιο διάστημα, ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων ανά έτος είναι 490.541 στρέμματα, ενώ ο μέσος αριθμός δασικών πυρκαγιών είναι 1.513 πυρκαγιές ανά έτος.

 • Από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το ΠΣ (1998) μέχρι σήμερα, υπερδιπλασιάστηκε η οργανική δύναμη του προσωπικού του και πολλαπλασιάστηκε ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός του.

 • Οι μέσες καμένες από τις δασικές πυρκαγιές εκτάσεις ετησίως είναι 508.544 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων. Αύξηση 7,6% σε σχέση με τις καμένες εκτάσεις το διάστημα που την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης είχε η Δασική Υπηρεσία.

 • Ο μέσος ανά έτος αριθμός δασικών πυρκαγιών, που εκδηλώνονται στην επικράτεια, είναι 1.538 πυρκαγιέςΑύξηση 2,9%, σε σχέση με τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το διάστημα που την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης είχε η Δασική Υπηρεσία.

 • Ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων ανά δασική πυρκαγιά είναι 330 στρέμματα. Αύξηση 4,4%.

 • Καθημερινά εκδηλώνονται στην επικράτεια κατά μέσο όρο 4 δασικές πυρκαγιές και από αυτές καταστρέφονται 1.394 στρέμματα.

 • Ο μέσος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται ανά δασική πυρκαγιά είναι 15 οχήματα.

 • Ο μέσος αριθμός πυροσβεστών που χρησιμοποιούνται ανά δασική πυρκαγιά είναι 39.

 • Ο μέσος αριθμός των εναερίων μέσων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην αεροπυρόσβεση είναι τουλάχιστον 2 πυροσβεστικά Α/Φ από τον εθνικό εναέριο στόλο των ΕΔ και κάθε 2η μέρα επιπλέον των Α/Φ χρησιμοποιείται και 1 μισθωμένο Ε/Π.

 • Ανά 100.000 κατοίκους αντιστοιχούν ετησίως 14 δασικές πυρκαγιές, ενώ στις ΗΠΑ, 23 δασικές πυρκαγιές και στον Καναδά 24 δασικές πυρκαγιές.

 • Η μέση διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς, μέχρι την καταστολή της είναι 15 ώρες.

 • 1 στις 4 δασικές πυρκαγιές καταστέλλεται ταυτόχρονα με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ οι 3 μόνον με επίγεια μέσα.

 • Από τις δασικές πυρκαγιές χάνουν τη ζωή τους ετησίως περισσότερα από 6 – 7 άτομα, εκ των οποίων το 1 ασχολείται με την δασοπυρόσβεση (ως μόνιμος ή εποχικός).

 • Το κόστος της δασοπυρόσβεσης σήμερα που την ευθύνη της καταστολής των δασικών πυρκαγιών έχει το ΠΣ σχεδόν τετραπλασιάστηκε, σε σχέση με το διάστημα που την ίδια ευθύνη είχε η Δασική Υπηρεσία.

 • Στην Ελλάδα η δασοπυρόσβεση κοστίζει ετησίως σε κάθε πολίτη 22 ευρώ, ενώ στις ΗΠΑ, $ 5 δολάρια ή 4,5 ευρώ και στον Καναδά, $ 22 δολάρια ή 20 ευρώ.

 • Το μέσο κόστος σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ανά δασική πυρκαγιά είναι 150.000 ευρώ, όταν στις ΗΠΑ το κόστος είναι $ 18.770 δολάρια ή 16.900 ευρώ (9 φορές πιο φτηνό) και στον Καναδά $ 90.360 δολάρια ή 81.300 (2 φορές πιο φτηνό) ευρώ.

 • Το συνολικό κόστος δασοπροστασίας είναι 357.000.000 ευρώ. Από αυτό το κόστος της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών είναι 127.000.000 ευρώ και το κόστος της καταστολής (δασοπυρόσβεσης) των δασικών πυρκαγιών είναι 230.000.000 ευρώΟι δαπάνες καταστολής των δασικών πυρκαγιών δηλαδή είναι το (65%) του συνολικού κόστους δασοπροστασίας της Ελλάδας, ενώ οι δαπάνες της πρόληψης είναι το (35%) αυτού. Στο συνολικό κόστος δασοπροστασίας, το κόστος πρόληψης της δασικών πυρκαγιών αποτελεί δηλαδή το 1 / 3 των δαπανών, ενώ το κόστος της καταστολής των δασικών πυρκαγιών τα 2 / 3.

Πηγή: Έρευνα ”Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα”, Ιούνιος 2015, Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

http://wwwandrianos-firedepartment.blogspot.com  ”Εγκληματικότητα των Εμπρησμών”

Ευχαριστούμε θερμά το κ. Ανδριανό Γκουρμπάτση για την ευγενική παραχώρηση του κειμένου.ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , ,

3 replies

 1. Εάν μας ενδιαφέρει ο “ΛΕΟΝΤΑΣ” και όχι μόνο τα “ΙΧΝΗ” με βάση τις έρευνες, στοιχεία και δημοσιέυσεις συναδέλφων (Ξανθόπουλος, Σταματόπουλος κ ά.) και Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, και ειδικά την παραπάνω του κ. Ανδριανού Γκουρμπάτση Αντιστράτηγου – Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού ας ξεκινήσει άμεσα μια επίσημη διαβούλευση περί του πρακτέου… “ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
  1) Το σημερινό μοντέλο δασοπυρόσβεσης έχει αποτύχει και δικαιώνεται η Δασική Υπηρεσία.
  2) Η δασοπυρόσβεση σήμερα είναι πολυδάπανη και ούτε πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική είναι, σε σχέση με την Δασική Υπηρεσία.
  3) Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών κοστίζει κάθε έτος πλέον των 320 εκατομμυρίων ευρώ και το κόστος αυτό είναι πολλαπλάσιο, τόσο σε σχέση με την Δασική Υπηρεσία, όσο και με τις ΗΠΑ αλλά και τον Καναδά.”

 2. Αν και ο Στρατηγός παραδέχεται την αποτυχία του μοντέλου Δασοπυρόσβεσης από τότε που ο συντονισμός περιήλθε στην Πυροσβεστική, δεν τα λέει όλα καλά. Αγαπητέ Στρατηγέ δεν είναι ώρα “ερευνών” με ποσά που δεν ξέρουμε πως βγήκαν. Αν είχαμε έναν πλήρη οικονομικό απολογισμό του κόστους για κάθε έτος, αν είχαμε και μια πλήρη οικονομική αποτίμηση για το κόστος της καταστροφής ίσως να βγάζαμε και αποτέλεσμα. Πάντως σε σχετικοί εισαγγελική έρευνα Πιλότοι καταγγέλλουν πως σηκώθηκαν για να σβήσουν μια φωτιά από μπάρμπεκιου… στον Άγιο Στέφανο, ή πως μια φωτιά στην ίδια την περίβολο του αεροδρομίου που φιλοξενούσε τα πυροσβεστικά σβήστηκε με ελικόπτερο που πέταξε από αλλού !!!
  Υπάρχουν πιλότοι που έχουν καταθέσει πως έριχναν νερό στα βράχια και σε σβησμένες φωτιές μόνο και μόνο για να γράφει υπερωρίες η εταιρία ενοικίασης των ελικοπτέρων.
  Κάπως έτσι κάηκε ολόκληρη η Ελλάδα. Η ομάδα των στελεχών της Πυροσβεστικής που κατήγγειλε όλα αυτά στην εισαγγελία διώχθηκε και οι σημερινοί υπόδικοι για τα σκάνδαλα της πυρόσβεσης έχουν όλοι προαχθεί. Αυτοί λοιπόν καλύτερα να μην γράφουν συσκοτισμένα άρθρα. Άλλα είναι τα προβλήματά τους.
  Αγαπητοί φίλοι, που συμφωνούμε : 1. Από το 1988 ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΥΠΕΡ-ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ
  2. Ο Εξοπλισμός και το προσωπικό πολλαπλασιάστηκαν !!! (οπότε άλλη φορά μην ξαν-ακούσουμε για ελλείψεις…)
  Για το αριθμό των περιστατικών διαφωνούμε. Ο αριθμός τους σπάνια μόλις ξεπερνά τα 2000 κάθε έτος. Η Πυροσβεστική τα ανεβάζει ακόμα και σε 15.000 τον χρόνο μέσω της καταγραφής των αναζωπυρώσεων (που είναι για τον συντονιστή κατάσβεσης παράβαση καθήκοντος…) ως νέο περιστατικό. Έτσι πετυχαίνει χαμηλό μέσο όρο καμένων εκτάσεων ανά πυρκαγιά. Περίπου 330 στρέμματα!!! Οπότε θέλει να μας πει πόσο γρήγορη είναι η Πυροσβεστική!!! Λοιπόν σε κάθε περιστατικό καίγονται πάνω από 1.500 στρέμματα και η πρώτη πλήξη στον δασικό χώρο είναι πολύ μα πάρα πολύ αργή.
  Δεν αξίζει να ασχοληθούμε άλλο. Το άρθρο είναι εν πολλοίς στημένο. Προκαλώ τον Στρατηγό να μας πει καθαρά και λεπτομερώς πως κάηκε η Πάρνηθα. Μπορεί να πεί κάτι; Σαν άντρας μπροστά στον λαό που του εμπιστεύτηκε την αναπνοή του και την έχασε; Δεν θα το κάνει.

 3. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕ!!!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: