Πως ο πρώτος Έλληνας Δασολόγος… έβαλε μέσα το Κράτος.

origenis

Ευγένιος Οριγώνης (1821-1895), ο πρώτος Έλληνας Δασολόγος

Η Σοφία Οριγώνη, ενενηκοντούντις σύζυγος του Ευγενίου Οριγώνη, ευρίσκεται σήμερον (1962) εν ανθηρά κατάστασει εις το γηροκομείον Αθηνών και εξακολουθητικώς επί 66 συναπτά έτη από του θανάτου του συζύγου της λαμβάνει την αναλογούσαν εις αυτήν σύνταξίν του.

Εις το γηροκομείον των Αθηνών, όπου από ετών έχει αποσυρθή, ζη χαίρουσα άκρας υγείας η ενενηκοντούτις σύζυγος του πρώτου Έλληνος δασολόγου Ευγενίου Οριγώνη, Σοφία Οριγώνη. Η σεβαστή δέσποινα, κατά δημοσιογραφικήν συνέντευξιν της “Βραδυνής”, εξακολουθητικώς λαμβάνει την σύνταξιν του συζύγου της επί 66 έτη. Ίσως δεν υπάρχει χήρα δημοσίου υπαλλήλου όχι μόνον εν Ελλάδι, αλλά κι όλον τον κόσμον, η οποίαν επί τόσο χρονικό διάστημα να χαίρει τοιούτου προνομίου. Κατά τις ανακοινώσεις της κυρίας Σοφίας, ο σύζυγός της Ευγένιος Οριγώνης εγεννήθη εις Κορσικήν το 1821. Ο πατήρ του Δομένικος Οριγώνης ήτο αξιωματικός του Μεγάλου Ναπολέωντος και επολέμησε εις Μπράγκο, εις Αούστερλιτς και εις Βατερλώ. Ο Ευγένιος, κατά σύσταση του Βαβαυρού αρχίατρου του Ελληνικού Στρατού Τράϊμπερ, μετέβει εις Γερμανίαν και εκεί εισήχθη εις την Δασολογικήν Σχολήν του Tharand όπου εσπούδασε δασοπονίαν, όταν δε επέστρεψεν εις την Ελλάδα διωρίσθη αρχικώς εις Πάτρας και κατόπιν εις Αθήνας. Ο διορισμός του φέρει ημερομηνίαν 14 Φεβρουαρίου 1847, ενώ ο δασολόγος Π. Βαλσαμάκης, τον οποίον εσφαλένως θεωρούν ως τον πρώτον Έλληνα Δασολόγον μετά τους Βαυαρούς, φέρεται διορισθείς την 23η Αυγούστου του ιδίου έτους 1847, ήτοι μετά 6 μήνας και 10 ημέρας μετά τον διορισμόν του Οριγώνη.

Ο Ε. Οριγώνης απεσύρθη της υπηρεσίας των δασών κατά το έτος 1891 εις ηλικίας 70 ετών, κατά το αυτό δε έτος 1891 ενυμφεύθη την δεκαεννεαέτιδα τότε Σοφίαν το γένος Φέξη. Ο Οριγώνης, κάτοχος 4-5 ξένων γλωσσών, κατά την διάρκειαν της Δημοσίας υπηρεσίας του έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων εκ μέρους των Βασιλέων Όθωνος και Γεωργίου του Α’. Εις τας 28 Απριλίου 1892 τω εχορηγήθη η μεγαλυτέρα τότε χορηγούμενη εις δημοσίους υπαλλήλους σύνταξις εκ δρχ. 400 – ο τελευταίος μισθός του ήτο δρχ. 600 – η οποία σήμερον ηυξήθη εις δρχ 1540, ας και λαμβάνει η άγουσα σήμερον ηλικίαν 90 ετών σύζυγός του Σοφία. Ο Οριγώνης απέθανε την 26 Νοεμβρίου 1895 εις ηλικίαν 74 ετών και μετά συντάξιμον υπηρεσίαν 45 ετών.

Αναστάσιος Στεφάνου

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Δασικά Χρονικά” έτους 1962.

(Ο τίτλος είναι χιουμοριστικός και δεν έχει σχέση με τον τίτλο του πρωτότυπου ο οποίος είναι “Ευγένιος Οριγώνης (1821-1895), ο πρώτος Έλληνας Δασολόγος”)ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: