Τοπικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας

Thira kunigos oplo

Δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β´ 1278) τρεις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη, με τις οποίες εγκρίνονται τα Τοπικά Σχέδια Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στις περιοχές:

  1. Δέλτα Νέστου − Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα
  2. Δέλτα Εβρου
  3. Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής.

Με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο η διαδικασία αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εμπλεκόμενων με τη λαθροθηρία υπηρεσιών και λοιπών φορέων, καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τον εν γένει επιχειρησιακό συντονισμό τους, ώστε να αξιοποιούνται τα διαθέσιμα μέσα και ο εξοπλισμός τους για τον εντοπισμό και τον έλεγχο περιστατικών λαθροθηρίας στην συγκεκριμένη περιοχή.

Οι προαναφερόμενοι φορείς σε ετήσια βάση, παρουσιάζουν τα προγράμματα φύλαξης του εθνικού πάρκου, αξιολογούν τυχόν περιστατικά λαθροθηρίας που αντιμετώπισαν και λαμβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση, σε επιχειρησιακό επίπεδο, της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας τους, σύμφωνα με τις καθ’ ύλη ασκούμενες αρμοδιότητές.

Στο τοπικό σχέδιο δράσης καθορίζονται ιδίως:

  1. Οι εμπλεκόμενες στον έλεγχο της λαθροθηρίας υπηρεσίες και φορείς, για τις οποίες καταγράφεται το ανθρώπινο δυναμικό, ο απαραίτητος εξοπλισμός, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τα μέσα που διαθέτουν για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
  2. Οι υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια, σημεία ελέγχου και προγραμματισμός επιτήρησης της περιοχής).
  3. Η διαδικασία και τα μέσα επικοινωνίας, συντονισμού και λήψης αποφάσεων ώστε να είναι δυνατή, η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, η επισήμανση ευπαθών χώρων (τομέων ή περιοχών) και η ανάληψη ειδικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των περιστατικών λαθροθηρίας σε αυτούς.
  4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη κινητοποίηση, συντονισμό και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διατίθενται για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.
  5. Η δυνατότητα διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης των δράσεων που αναλαμβάνονται από τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς.
  6. Η αποτύπωση σε χάρτη αναλόγου επιχειρησιακής κλίμακας της περιοχή εφαρμογής των μέτρων του τοπικού σχεδίου δράσης, στον οποίο καταγράφονται οι υπάρχουσες υποδομές (κτίρια, δρόμοι, σημεία ελέγχου, μπάρες περιορισμού κίνησης, περιοχές ελεγκτικής προτεραιότητας, χρήσεις, δραστηριότητες και λοιπά κοινωνικά δεδομένα. καθώς και λοιπά απαραίτητα για τον έλεγχο της περιοχής στοιχεία).

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς: Θεωρούνται οι δημόσιες αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα της κάθε περιοχής, οι ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού, καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που λόγω χωρικής αρμοδιότητας και ειδικών γνώσεων και εμπειρίας εμπλέκονται με την προστασία και την παρακολούθηση των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιμων ή μη), με τη διαχείριση και τον έλεγχο της θήρας εκεί όπου επιτρέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις, την παρακολούθηση της κατάστασης του υγροτόπου, καθώς και στην εν γένει υποστήριξη των συντελεστών προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας των ειδών της άγριας πανίδας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι τοπικές δασικές υπηρεσίες, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) και οι τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι. Διαβάστε περισσότερα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις (ΕΔΩ).ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: