Ένταξη υπαλλήλων από τον κλάδο ΥΕ Δασοφυλάκων, στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων)

logo dasarxeio

Με την αριθ. 16213/12.5.2015 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 6 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α ́) και 61 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α′), και δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Γ′ 604), εκατόν είκοσι έξι (126) υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εντάσσονται από τον κλάδο ΥΕ Δασοφυλάκων, στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων).

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των υπαλλήλων στη σχετική απόφαση.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

2 replies

  1. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό?

    • Με τον νόμο 3938/2011 (άρθρο 21) καταργήθηκε η Ελληνική Αγροφυλακή και το προσωπικό της μετατάχθηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό του προσωπικού αυτού (πρώην αγροφύλακες νυν δασοφύλακες) κατά την μετάταξη του στις δασικές υπηρεσίες εντάχθηκε στον κλάδο ΥΕ Δασοφυλάκων.
      Με το άρθρο 61 του ν. 4280/2014 δόθηκε η δυνατότητα, το προσωπικό αυτό, μετά από αίτηση του, να ενταχθεί στο κλάδο ΔΕ Δασοφυλάκων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: