Ένταξη υπαλλήλων από τον κλάδο ΥΕ Δασοφυλάκων, στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων)

logo dasikis

Με τις αριθ. 16590/14.5.2015 και 48423/12.5.2015 αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 6 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α ́) και 61 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α′), και δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Γ′ 612 και ΦΕΚ Γ′ 613 αντίστοιχα), ογδόντα πέντε (85) υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και σαράντα (41) υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εντάσσονται από τον κλάδο ΥΕ Δασοφυλάκων, στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων).

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των υπαλλήλων στις σχετικές αποφάσεις στα αρχεία που ακολουθούν.

Σχετικά αρχεία:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: