Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην Π.Ε. Πιερίας

lagoskula

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας καθορίζονται τέσσερις (4) περιοχές εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην Π.Ε. Πιερίας και ειδικότερα:

1η. Περιοχή Βόρεια Πιερία 

  • Τ.Κ. Ρυάκια, έκταση 8.627 στρ.

2η. Περιοχή Βορειοδυτική Πιερία

  • Τ.Κ. Μοσχοποτάμος – Καταλωνία, έκταση 4.388 στρ.

3η. Περιοχή Νοτιοδυτική Πιερία

  • Δ.Κ. Βροντού, έκταση 15.935 στρ.

4η. Περιοχή Νότια Πιερία

  • Δ.Κ. Λιτόχωρο – Λεπτοκαρυά, έκταση 7.336 στρ.

Τα όρια των ανωτέρω εκτάσεων περιγράφονται αναλυτικά στην Δασική Ρυθμιστική Διάταξη (Δ.Α.Δ. 51/2015) της Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας  και εμφανίζονται με λεπτομέρεια στα επισυναπτόμενα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1:30.000 που συνοδεύουν την απόφαση.

Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται καθ’ όλο το έτος, στις καθορισμένες περιοχές, με τους ακόλουθους γενικούς όρους:

α) Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.

β) Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοί τους – κύριοί τους- συνοδοί τους- φύλακές τους – κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο.

γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγορεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, παγίδων κλπ.

δ) Χρονικά η εκπαίδευση επιτρέπεται καθημερινά από την ανατολή του ηλίου μέχρι την δύση του.

ε) Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας

στ) Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς, κ.λπ.

ζ) Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχλησή του. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι ως ανωτέρω όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματά τους.

η) Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται.

θ) Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι Κατερίνης & Αιγινίου, παρακαλούνται για την σήμανση των περιοχών εκγύμνασης στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους, με δικές τους δαπάνες και σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας.

ι) Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων εκτός των εκτάσεων που προαναφέρονται, καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/69, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971, εάν δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή από άλλες διατάξεις.

Η ισχύς της απόφασηςς είναι πενταετής (5 χρόνια) και αρχίζει από τη δημοσίευσή της οπότε και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα.

Σχετικό αρχείο:

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: