14th WFC 2015 – 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τα Δάση 2015

Τα δάση είναι απαραίτητα για τη ζωή πάνω στον πλανήτη μας και μετριάζουν σημαντικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εξασφαλίζουν επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και παρέχουν βιώσιμα εισοδήματα και συνθήκες διαβίωσης συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας. Παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς και αμείωτες πιέσεις.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, μειώνεται η παγκόσμια αποψίλωση των δασών καθώς υπάρχει καλύτερη διαχείριση όλο και περισσότερων δασικών εκτάσεων (ΕΔΩ). Επίσης, τα δάση θεωρούνται βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τα Δάση, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες (7-11 Σεπτεμβρίου) στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, θα φέρει κοντά την παγκόσμια δασική κοινότητα ώστε να αναλύσει και να αξιολογήσει τα βασικά ζητήματα που την απασχολούν και να βρει τρόπους αντιμετώπισης. Το Παγκόσμιο Συνέδριο για τα Δάση, που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά σε χώρα της Αφρικής,  απαρτίζεται από ανθρώπους από όλα τα κράτη, τις περιοχές και τους τομείς είτε αυτοί ανήκουν σε κάποια κυβερνητική οργάνωση, ΜΚΟ, ιδιωτική εταιρεία, επιστημονικό ή επαγγελματικό φορέα, κάποια κοινότητα για τη δασοκομία ή απλά ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Η ευρεία συμμετοχή και η εκτενής συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν τα δάση θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους σε παγκόσμιο επίπεδο στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως επίσης και στη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων.

Η εκπομπή του Συνεδρίου προσφέρει πολιτιστική ικανοποίηση στους θεατές και είναι επαγγελματικού επιπέδου. Διαθέτοντας μια μεγάλη γκάμα συνεδριάσεων, εκδηλώσεων και δημόσιων διαλόγων εξασφαλίζεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να προσδιορίσουν ένα όραμα αλλά και στρατηγικές για το βιώσιμο μέλλον των δασών και της δασοκομίας.

Μερικοί από τους στόχους του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για τα Δάση είναι οι εξής:

  • να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει μείζονα θέματα που αφορούν τα δάση και τη δασοκομία και να προτείνει τεχνικές, επιστημονικές και πολιτικές παρεμβάσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας των δασών.
  • να παρέχει ένα ανοικτό φόρουμ στο οποίο η δασική κοινότητα και συνεργάτες από άλλους συναφείς τομείς μπορούν να μοιράζονται και να συγκρίνουν τις γνώσεις, τις απόψεις και τα τελευταία τους ευρήματα και να δημιουργήσουν και να εδραιώσουν συνεργασίες και δίκτυα.
  • να εκθέσει τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες στην παγκόσμια δασοπονία χρησιμοποιώντας πλατφόρμες πολυμέσων.
  • να διασφαλίσει ότι κρίσιμα ζητήματα αντιμετωπίζονται και ότι όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιαίτερα οι νέοι, οι μαθητές, οι επαγγελματίες, οι γυναίκες και οι τοπικές κοινότητες, έχουν μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες και τις ανησυχίες των περιφερειών τους.

Το Συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO): http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/


Επιμέλεια: Οικονομίδου Μαρία
maria_oiko@yahoo.grΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: