Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια «αυτοκινήτων ημιφορτηγών διπλοκάμπινων 4×4».

logo dasikis

Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 20 αυτοκινήτων ημιφορτηγών διπλοκάμπινων 4×4, προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000 € με το ΦΠΑ, για τις ανάγκες των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, διενεργεί η Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τόπος παράδοσης: Κεντρική Αποθήκη Υλικού της Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών στην Αμυγδαλέζα

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική

Ως ημερομηνία λήξης – υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/10/2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00:00.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ http://www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες:

Για το ίδιο θέμα: 

oxima

Aγορά 20 πετρελαιοκίνητων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4 για τις δασικές υπηρεσίες.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: