Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια «αυτοκινήτων ημιφορτηγών διπλοκάμπινων 4×4».

logo dasikis

Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 20 αυτοκινήτων ημιφορτηγών διπλοκάμπινων 4×4, προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000 € με το ΦΠΑ, για τις ανάγκες των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, διενεργεί η Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τόπος παράδοσης: Κεντρική Αποθήκη Υλικού της Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών στην Αμυγδαλέζα

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική

Ως ημερομηνία λήξης – υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/10/2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00:00.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες:

Για το ίδιο θέμα: 

oxima

Aγορά 20 πετρελαιοκίνητων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών αυτοκινήτων 4Χ4 για τις δασικές υπηρεσίες.

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: