Ρύθμιση θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου

kunigoi

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου για όλα τα θηράματα στην περιοχή της Ελαφονήσου η 1η Οκτωβρίου 2015. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 127568/2533/07−08−2015 (Φ.Ε.Κ. 1670/Β/10.8.2015) απόφαση του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015−2016».

Για την έκδοση της απόφασης λήφθηκε υπόψη, μεταξύ άλλων,  και έγγραφο του Δήμου Ελαφονήσου με το οποίο κοινοποιήθηκε παλιότερη απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου «Περί καθυστέρησης έναρξης της κυνηγετικής περιόδου» σύμφωνα με την οποία προτείνεται ως χρόνος έναρξης της κυνηγετικής περιόδου την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Σχετική απόφαση: ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: