Τριπλότυπα έντυπα βεβαίωσης παραβάσεων του ν. 4039/2012

entypo_vevaiosis

Στην εκτύπωση τριπλότυπων αυτογραφικών μπλοκ με το έντυπο βεβαίωσης διοικητικών παραβάσεων του ν. 4039/2012 για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς προχώρησαν ορισμένες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ.Α.).

Το κάθε μπλοκ αποτελείται από 50 φύλλα εις τριπλούν (τρία χρώματα),  σύμφωνα με το πρότυπο που στάλθηκε στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με την αριθμ. 124398/2038/29-6-2015 (ΑΔΑ: 77ΥΠ465ΦΘΗ-ΝΘΗ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ. 

Η έκδοση των μπλοκ με το έντυπο βεβαίωσης διοικητικών παραβάσεων πραγματοποιήθηκε προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η συμπλήρωση του συγκεκριμένου εντύπου στην ύπαιθρο, από τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτύπωσης μπλοκ από το Εθνικό Τυπογραφείο σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

Περισσότερες πληροφορίες για την σωστή συμπλήρωση του εντύπου βεβαίωσης παραβάσεων θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι δασικοί υπάλληλοι στην αριθμ. 124398/2038/29-6-2015 (ΑΔΑ: 77ΥΠ465ΦΘΗ-ΝΘΗ) εγκύκλιο, στον πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και στις διατάξεις του ν. 4039/2012 όπως ισχύει.

dasarxeio.com

Σχετικά αρχεία:

  • ΝΟΜΟΣ 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄ 15) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. [Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α ́32ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: