Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής – Έγκριση προσαρτήματος τεχνικής μελέτης υποέργου Ολυμπιάδος

Τα μεταλεία χρυσού στο δάσος στις Σκουριές Χαλκιδικής (φωτογραφία από το διαδίκτυο).

Τα μεταλεία χρυσού στο δάσος στις Σκουριές Χαλκιδικής (φωτογραφία από το διαδίκτυο).

Δυνάμει της αποφάσεως υπ΄ αριθ. 3191/2015* του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ, ακυρώθηκε η παράλειψη της Διοικήσεως να προβεί σε έγκριση προσαρτήματος τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας, που αφορά τη μεταλλουργική μονάδα χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου.

Όπως έγινε δεκτό, η αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Μεταλλείων προβλέπεται κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του έργου και περιλαμβάνει τον έλεγχο τήρησης των τεθέντων στις αδειοδοτικές πράξεις όρων κατά την υλοποίησή του. Αντίθετα, η προσβαλλομένη έχει εκδοθεί στο πλαίσιο εξέτασης της συμφωνίας προσαρτήματος τεχνικής μελέτης, σε σχέση με ειδικούς όρους που έχουν τεθεί στη μελέτη αυτή ως προς το περιεχόμενο του προσαρτήματος, προκειμένου να διακριβωθεί αν αυτό είναι επαρκές προς έγκριση κατ΄ άρθ. 4 και 101 ΚΜΛΕ, αρμοδιότητα η οποία ανήκει, κατά τα ανωτέρω, στο Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών.

Η αιτιολογία του ενδίκου εγγράφου ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου κρίθηκε αόριστη, καθ΄ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η αιτούσα, καθώς δε και πλημμελής, διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο, για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη – αρσενοπυρίτη – σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων είχε τεθεί ο όρος από τη Διοίκηση.

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

________________________________
* Η απόφαση ΣτΕ 3191/2015 (Τμ. Ε΄) δημοσιεύεται στο υπό έκδοση τεύχος 3/2015 του περιοδικού «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015.

dasarxeio.com


.ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: