Η νέα ΚΑΠ αντιμέτωπη με την πρόκληση της βιοποικιλότητας

Η νέα «πράσινη» Κοινή Αγροτική Πολιτική θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να πετύχει τον στόχο της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020, είπε στην EurActiv η Κομισιόν, υπό το φως μιας έκθεσης για το θέμα που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα (2 Οκτωβρίου).

biodiversity

Πηγή: www.euractiv.gr

Η ενδιάμεση εξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα δεν έδειξε σημαντική πρόοδο ως προς το στόχο για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και η Κομισιόν επικρίθηκε έντονα από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

Η Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα στο δρόμο προς το 2020 έχει ως στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών, την επαναφορά τους στο μέτρο του δυνατού από το 2020, και και να συνδράμει στην αποφυγή της απώλειας της βιοποικιλότητας παγκοσμίως.

Η εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Natura 2000, του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών, συνιστούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής.

«Δεν υπήρξε καμία μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης της γεωργίας που σχετίζεται με τους οικοτόπους και τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία για τους οικοτόπους από το 2010», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση συνεχίζει, λέγοντας ότι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση στην κατάσταση των ειδών και των οικοτόπων ευρωπαϊκής σημασίας που σχετίζονται με τη γεωργία «υποδηλώνει ότι πρέπει να να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές».

Η ΜΚΟ Friends of the Earth Europe επέκρινε έντονα την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ και επεσήμανε η ΚΑΠ απέτυχε στον ρόλο της αναφορικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

«Η βιομηχανική γεωργία κατατροπώνει την άγρια ζωή μας – οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα για να στηρίξουν τα βιώσιμα τοπικά συστήματα τροφίμων που ενισχύουν τη φύση», δήλωσε ο Robbie Blake, ακτιβιστής στη ΜΚΟ Friends of the Earth Europe

Ανήσυχοι οι Ευρωπαίοι

Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της απώλειας της βιοποικιλότητας.

Τουλάχιστον οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν «σοβαρές» τις διάφορες επιπτώσεις της απώλειας της βιοποικιλότητας, ενώ το 55% εξ αυτών πιστεύουν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή όπου ζουν.

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα έχει την ευθύνη να φροντίζει τη φύση και ότι είναι σημαντικό να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, τουλάχιστον το ήμισυ των πολιτών της ΕΕ συμφωνούν ότι η βιοποικιλότητα και η φύση είναι σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη (56%).

Ακόμη, το 60% των Ευρωπαίων μπορεί να έχει ακούσει τη λέξη «βιοποικιλότητα», ωστόσο μόλις οι μισοί πολίτες γνωρίζουν τι πραγματικά είναι.

Ο ρόλος της νέας ΚΑΠ

Οι «πράσινες» πολιτικές της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που είδε η EurActiv, σχεδόν 62 δις ευρώ προορίζονται για τον «Πράσινο Φάκελο» των άμεσων ενισχύσεων και 50,4 δις από τον προϋπολογισμό της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013, όπου € 44.2 δισεκατομμύρια δαπανήθηκαν για δράσεις στο πλαίσιο του άξονα περιβάλλον του δεύτερου πυλώνα, η νέα ΚΑΠ είναι περισσότερο εστιασμένη στις πράσινες πολιτικές.

Ο Daniel Rosario, εκπρόσωπος της Κομισιόν για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, είπε στη EurActiv ότι η ΚΑΠ προσφέρει μια σειρά από εργαλεία προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, προς μια πιο βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ.

«Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα αποτελούν έναν από τους τρεις κύριους στόχους της ΚΑΠ», είπε.

«Συνολικά 25,3 δισ € από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη θα διατεθούν [στα κράτη μέλη] για δράσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα και το 20% περίπου του συνόλου των γεωργικών εκτάσεων στην ΕΕ θα είναι στο πλαίσιο σύμβασης διαχείρισης για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», πρόσθεσε.

Ο Rosario συνέχισε, λέγοντας ότι από το 2015 και μετά, η ΚΑΠ εισάγει ένα νέο μέσο πολιτικής στον Πυλώνα 1, τις Πράσινες Άμεσες Πληρωμές, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική.

«Αυτές οι πράσινες άμεσες πληρωμές χορηγούνται για την υλοποίηση τριών υποχρεωτικών πρακτικών, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, των περιοχών οικολογικής εστίασης και των μόνιμων λειμώνων, των οποίων τα περιβαλλοντικά οφέλη για τη βιοποικιλότητα, το νερό και την ποιότητα του εδάφους, τη δέσμευση άνθρακα και τα τοπία έχουν αποδειχθεί».

«Αντιπροσωπεύει το 30% των άμεσων πληρωμών του προϋπολογισμού. Καθώς οι πράσινες άμεσες πληρωμές είναι υποχρεωτικές, έχουν το πλεονέκτημα της εισαγωγής πρακτικών που είναι επωφελείς για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή για μεγάλο μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης», κατέληξε.

EurActiv, Σαράντης Μιχαλόπουλος

Απόψεις

Ο Leonardo Mazza, σύμβουλος πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος χαιρέτισε το «ρόλο» της νέας ΚΑΠ:

«Χαιρετίζουμε την αναγνώριση της Επιτροπής ότι η νέα ΚΑΠ, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε συμβολή στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας. Καθώς οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεν χρησιμοποιούν την ευελιξία της ΚΑΠ για την υποστήριξη περισσότερων πρακτικών βιώσιμης γεωργίας, θα είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι ο τομέας της γεωργίας θα παραμένει η κύρια κινητήρια δύναμη της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια».

Ο Ariel Brunner, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Birdlife, σημείωσε: «Αυτή η έκθεση επιβεβαιώνει δυστυχώς την ανάλυσή μας, ότι η ΕΕ αποτυγχάνει στη βιοποικιλότητα, με τη γεωργία να αποτελεί τη ζώνη καταστροφής».

«Η παρούσα έκθεση δείχνει ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στη διόρθωση της διαλυμένης γεωργικής πολιτικής της και στην πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της, και όχι στο να επανεξετάσει τους νόμους που είναι τα μόνα μέρη της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, που μπορεί όντως να προσφέρουν».

Η Martina Mlinaric από την WWF Ευρώπης, επεσήμανε:

«Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει την εξουσία της και να αναγκάσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και να καθορίσει άλλες πολιτικές για την ενέργεια και τις υποδομές μεταφορών, καθώς και για τη γεωργία. Η εντατική γεωργία, ως μία από τις βασικές αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά: η παραγωγή τροφίμων εξαρτάται από τη φύση και πρέπει να συμβάλει στη διατήρηση της και όχι στην εξαφάνισή της».

Ο Robbie Blake, ακτιβιστής στη ΜΚΟ Friends of the Earth Europe, τόνισε:

«Η φύση της Ευρώπης βρίσκεται σε μπελάδες. Με το να μην καταφέρνουμε να αποτρέψουμε την απώλεια των πεταλούδων, των μελισσών και των πτηνών μας, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις μας παραμελούν το δικαίωμα κάθε πολίτη να βιώσει μια ακμάζουσα φύση».

«Οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να ακούσουν τον μισό εκατομμύριο πολίτες οι οποίοι έχουν απευθύνει έκκληση η ισχυρή νομοθεσία προστασίας της φύσης μας να γίνει δεκτή και να εφαρμοστεί καλύτερα – το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι η Κομισιόν να εξετάσει τους νόμους».

georgia, agrotikes kalliergeies, sitari, kalampoki, agrosΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Περιβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: