Συγκρότηση τοπικού συντονιστικού οργάνου για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας Ζακύνθου & Στροφάδων

zakynthos_zep

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου συγκροτείται Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Π.Ε. Ζακύνθου, για την οργάνωση αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, η εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης και προστασίας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) Π.Ε. Ζακύνθου που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Στην Π.Ε. Ζακύνθου βρίσκονται οι εξής Ζ.Ε.Π.:

 • GR2210001 Δυτικές και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου, και
 • GR2210004 Νησίδες Σταμφάνι & Αρπυΐα (Στροφάδες)

Το τοπικό συντονιστικό όργανο συγκροτείται ως εξής:

Τακτικά μέλη:

 1. Ο ∆/ντής ∆ασών Ζακύνθου, δασολόγος κ. ∆ιονύσιος Θωμόπουλος ο οποίος και προεδρεύει.
 2. Υπάλληλος του Λιμεναρχείου Ζακύνθου σημαιοφόρος Λ.Σ. κ. Ανδρέας Σάσσαλος.
 3. Ο ∆ιοικητής του Α.Τ. Ζακύνθου Αστυνομικός Υποδ/ντής κ. ∆ημήτριος Αγγελούδης.
 4. Στέλεχος του Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ. κ. Παύλος Κούτσης.
 5. Υπάλληλος του τμήματος Περ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ζακύνθου βιολόγος κ. Σπύρος Πλέσσας.
 6. Υπάλληλος του ∆ήμου Ζακύνθου γεωπόνος κ. Νικολλέτα Βαρυπάτη.
 7. Ο προϊστάμενος εκπ/κών θεμάτων της Πρωτ/θμιας Εκπ/σης κ.Θεόδωρος Λογοθέτης.
 8. Η υπάλληλος της Δευτ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ08 κ. Ελένη Γούναρη.
 9. Το μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζακύνθου κ. Σταύρο Τσουκαλά.

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Ο αναπληρωτής ∆/ντής ∆ασών Ζακύνθου, δασολόγος κ. ∆ημήτριος Σκαλτσογιάννης
 2. Ο Υπάλληλος του Λιμεναρχείου Ζακύνθου Ανθυπασπιστής Λ.Σ. κ. Σπυρίδων Μαμφρέδας.
 3. Ο ∆ιοικητής του Α.Τ. Λαγανά Ζακύνθου Αστυνόμος Β’ Σιάτης Σωτήριος.
 4. Στέλεχος του Φ.∆.του Ε.Θ.Π.Ζ. κ. Χαράλαμπος ∆ημητριάδης.
 5. Υπάλληλος του τμήματος Περ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ζακύνθου αρχ/να μηχανικό κ.∆ημήτριο Βαρδακαστάνη.
 6. Υπάλληλος του ∆ήμου Ζακύνθου Π.Ε. μηχανικός κ. Αγγελική Μαυρία.
 7. Η ∆/ντρια του 3° ∆ημοτικού σχολείου Ζακύνθου κ. Αντιγόνη Ρούσσου. 8
 8. Η υπάλληλος της δευτ/θμιας εκπ/σης ΠΕ11 κ. Ζαχαρούλα Κουρουμάλου.
 9. Το μέλος του Κυνηγετικού συλλόγου Ζακύνθου κ. ∆ιονύσιο Βεντουρή.

 

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: