Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδας

logo_dokimastiko

Με την αριθμ. 130774/3266/23-10-2015 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος για την προστασία της άγριας πανίδας και εντάχθηκε στο Μέτρο 2 «Προστασία άγριας πανίδας και των βιοτόπων της» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2015» του προγραμματισμού του πράσινου Ταμείου, συνολικού προϋπολογισμού για το έτος 2015, ύψους μέχρι 205.884 €. 

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι Υπηρεσίες του πίνακα κατανομής, θα εκτελέσουν προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στη δραστηριότητα της θήρας και θα εντείνουν τα μέτρα επιτήρησης των υγροβιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών στις περιοχές αρμοδιότητας τους, στα πλαίσια των ωρών και των πιστώσεων που αναφέρονται στον πίνακα κατανομής ωρών και πιστώσεων και περιγράφονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πανίδας» που συντάχθηκε από την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Η διάρκεια του προγράμματος, για το τρέχον έτος θα είναι μέχρι και 31/12/2015.

Με την ίδια υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για την λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πανίδας όπως αυτό εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διατιθέμενες με την παρούσα απόφαση, ώρες και πιστώσεις.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις περιοχές ευθύνης των Δασικών Υπηρεσιών του συνημμένου πίνακα κατανομής των ωρών (συνολικά 19 υπηρεσίες) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος. Σύνολο υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα μέχρι 600.

Σχετικό αρχείου:

  • Υ.Α. 130774/3266/23-10-2015 (ΦΕΚ Β´ 2341) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγριας πανίδαςΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: