«Μέση Δασική Σχολή Αγιάς, εκατό χρόνια από την ίδρυσή της»

mesi_dasiki_sxoli_agria

Κυκλοφόρησε καλαίσθητη επετειακή έκδοση για την ίδρυση και λειτουργία της «Μέσης Δασικής Σχολής Αγιάς, εκατό χρόνια από την ίδρυσή της».

Για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση του αρχειακού υλικού, καθώς και για τη συγγραφή του πονήματος συνεργάσθηκαν οι κ.κ.: α) Δρ Στέργιος Βέργος – πρώην Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας, β) MSc Βασίλειος Αρέτος – Δ.Υ. ΤΕΙ Θεσσαλίας, γ) Δρ Χριστίνα Πολέζε – πρώην Εκπαιδευτικός ΤΕΙ Λάρισας, και δ) Δρ Αχιλλέας Τσιρούκης – Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της ερευνητικής-μελετητικής ομάδας είναι πολλαπλοί, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει «η συμβολή στην προσπάθεια καταγραφής της ιστορικής διαδρομής και των επιτευγμάτων της δασοπονικής εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα μας».

Η ύλη του βιβλίου αναπτύσσεται σε 175 σελίδες (διαστάσεων 17 Χ 24 εκατοστών) και είναι χωρισμένη σε πέντε επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πρώτα ουσιαστικά βήματα δασοπονικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και στους λόγους που υπαγόρευσαν την αναγκαιότητα ίδρυσης της ΜΔΣ Αγιάς. Στο δεύτερο περιγράφεται η λειτουργία της Σχολής: διαδικασία εισαγωγής των μαθητών, φοίτηση, μαθήματα – περιεχόμενο της διδασκαλίας και εκπαίδευσης, μαθητικό δυναμικό, διοίκηση, διδακτικό και λοιπό προσωπικό, τηρούμενα βιβλία. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις υποδομές και τον εξοπλισμό της Σχολής (κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις, βοηθητικές εκπαιδευτικές υποδομές, όργανα μέτρησης – συσκευές). Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι σχέσεις και παρεμβάσεις που η Σχολή ανέπτυξε στον τοπικό, αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Στο τελευταίο μέρος, γίνεται αξιολόγηση του συνολικού έργου που επιτέλεσε η ΜΔΣ Αγιάς στη μακρόχρονη διαδρομή της.

Πληροφορίες για το βιβλίο: α) Εκδοτικός Οίκος Γιαχούδη (Κ. Μελενίκου 15, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-216779, 245333), β) Συγγραφείς: sgvergos@gmail.com, aretos@teilar.gr, filippolese@gmail.com, tsirouk@teilar.grΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: