Συστήνεται Ομάδα Εργασίας για τη διάσωση σπάνιων φυλών

Τα προγράμματα διάσωσης αφορούν φυλές αιγοπροβάτων, βοοειδών, ιπποειδών, βούβαλου και χοίρου.

verovouvalos

Συστήνεται δεκαμελής Ομάδα Εργασίας, η οποία καλείται εντός διετίας να καταρτίσει προγράμματα διάσωσης και διατήρησης των σπάνιων φυλών Αιγοπροβάτων, Βοοειδών, Ιπποειδών καθώς και του Βούβαλου και του εγχώριου Χοίρου που κατατάσσονται στην κατηγορία «κατάσταση εξαφάνισης», «κατάσταση επισφαλής» και «κατάσταση ευαίσθητη».

Το έργο της ομάδας εργασίας κινείται στο πλαίσιο της προστασίας και διατήρησης της γενετικής ποικιλομορφίας των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων εντός ή εκτός των οικοσυστημάτων στα οποία διαβιούν [ΠΔ 434/30.11.1995 (ΦΕΚ 248/Α’)].

Αναλυτικά, η σχετική απόφαση έχει ως εξής:

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνιστάται Ομάδα Εργασίας που συγκροτείται από τους:

α. Χρήστο Γούλα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Γ’, προϊστάμενο του Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης – Διάδοσης Σπανίων Φυλών, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Χόντο, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Δ΄, προϊστάμενο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας.

β. Ειρήνη Δαρζέντα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Δ΄, του Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης – Διάδοσης Σπανίων Φυλών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

γ. Σοφία Κάρδαρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Ε΄, του Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης – Διάδοσης Σπανίων Φυλών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

δ. Θεόδωρο Βαφειαδάκη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Γ΄, προϊστάμενο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

ε. Αθανάσιο Χόντο, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Δ΄, προϊστάμενο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

στ. Δημήτριο Παππά, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Γ΄, προϊστάμενο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

ζ. Αθανάσιο Γκαρσέν, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

η. Γεώργιο Ποιμενίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Γ’, Προϊστάμενο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

θ. Μελπομένη Αυδή, Καθηγήτρια, του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων του Τομέα Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

ι. Αντώνιο Κομινάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή, του Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος χωρίς αναπληρωτή.

2. Έργο της ομάδας εργασίας είναι – στο πλαίσιο της προστασίας και διατήρησης της γενετικής ποικιλομορφίας των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων εντός ή εκτός των οικοσυστημάτων στα οποία διαβιούν [ΠΔ 434/30.11.1995 (ΦΕΚ 248/Α’)] – η κατάρτιση προγραμμάτων διάσωσης και διατήρησης των σπάνιων φυλών Αιγοπροβάτων, Βοοειδών, Ιπποειδών καθώς και του Βούβαλου και του εγχώριου Χοίρου που κατατάσσονται στην κατηγορία «κατάσταση εξαφάνισης», «κατάσταση επισφαλής» και «κατάσταση ευαίσθητη».

3. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της ομάδας εργασίας ορίζεται διετής.

4. Η ομάδα εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση με την Ομάδα Εργασίας για προγράμματα διάσωσης σπάνιων φυλών ζώων.pdf

Πηγή: www.agronews.grΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: