Υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας

egk

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) των έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε δημόσιες χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις και για τα οποία απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης, από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρέχει η  υπ’ αριθμ. 147932/15-12-2015 εγκύκλιος του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη. 

Αναλυτικά, η εγκύκλιος  έχει ως εξής:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Διευκρινήσεις για την Υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις

Με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την έκδοση του Ν. 4280/2014, για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) των έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες εκτάσεις (χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις) των περιπτώσεων α και β της παρ. 5 άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει και για τα οποία απαιτείται η έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης, από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 45 και της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 998/1979 ως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Η διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ των εν λόγω έργων τηρείται από την αρμόδια αρχή, [Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)], η οποία εκδίδει την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της δ) σχετικής ΚΥΑ.

2.    Σε περίπτωση έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες εκτάσεις (χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις) των περιπτώσεων α και β της παρ.5 άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, η πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ εκδίδεται υπό την αίρεση της έκδοσης αρμοδίως απόφασης έγκρισης επέμβασης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 45 και της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 998/1979 ως ισχύει, σε μεταγενέστερο στάδιο από αυτό της υπαγωγής σε ΠΠΔ. Αμφότερες, οι διαδικασίες δύναται να εξελίσσονται παράλληλα, με την υποβολή των απαιτούμενων φακέλων, ώστε όταν ολοκληρωθεί η υπαγωγή σε ΠΠΔ από την ΕΕΤΤ, να προωθείται ο φάκελος στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης επέμβασης από το Συντονιστή, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που αποκλείουν τη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης, η αρμόδια κατά τόπους Δασική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την Ε.Ε.Τ.Τ., για τις ενέργειές της σχετικά με την ανάκληση της άδειας.

3.    Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και για τις κατασκευές κεραιών που υπάγονται στο άρθρο 31 του Ν.4053/2012 όπως ισχύει και είναι εγκατεστημένες σε δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες εκτάσεις (χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις) των περιπτώσεων α και β της παρ.5 άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.

4. Για τα έργα Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, τα οποία βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς και δημόσιες εκτάσεις (χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις) των περιπτώσεων α και β της παρ.5 άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει και έχουν υπαχθεί σε ΠΠΔ πριν την έκδοση του Ν. 4280/2014, δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης επέμβασης από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ


 

Σχετικό αρχείο:

  • Εγκύκλιος 147932/15-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΥΟΘ4653Π8-ΟΟΥ) Διευκρινήσεις για την Υπαγωγή σε ΠΠΔ έργων Σταθμών Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας, που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις.

 

Γίνετε ενεργά η πηγή του dasarxeio.com! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο dasarxeio@gmail.com

 

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: