Δάσωση Αγροτικών Γαιών 2014 – 2020

agroforesterie

Το μέτρο αυτό καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης γαιών και δημιουργίας αγροδασικών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής γεωργίας και δασοπονίας.

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι; 

  • Διαχειριστές δημόσιας γης
  • Διαχειριστές ιδιωτικής γης
  • Ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δημόσιας γης.

Στην περίπτωση όπου το μέτρο υλοποιείται σε γη κρατικής ή δημοτικής ιδιοκτησίας, η στήριξη παρέχεται υπό την αίρεση ότι ο διαχειριστής/ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμός της αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Στις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται μόνο το κόστος εγκατάστασης.

Το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει το 100%.

Εργασίες Δάσωσης –Εγκατάσταση φυτείας

Περιλαμβάνει: 

Την εδαφολογική ανάλυση, σύνταξη µελέτης δάσωσης, κατεργασία εδάφους, προµήθεια φυταρίων /πολλαπλασιαστικού υλικού, διάνοιξη λάκκων φύτευσης, εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, λίπανση φυτών, υλικά και εργασίες περίφραξης, άρδευση φυτών.

Εργασίες συντήρησης

Περιλαμβάνει:

Προµήθεια φυταρίων, διάνοιξη λάκκων φύτευσης µε εργάτες σε έδαφος, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, άρδευση φυτών, λίπανση φυτών, φρεζάρισµα εδάφους, βοτάνισµα και σκάλισµα, καλλιεργητικές φροντίδες, επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερµικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιµατικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε δεδοµένα των προηγούµενων περιόδων. Σε περίπτωση που το ποσοστό υπερβαίνει το 20%, η ζηµιά δύναται να καλυφθεί από το Μέτρο 8.4.

Κόστος απώλειας εισοδήματος

Περιλαμβάνει:

Ενισχύσεις με τη μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά εκτάριο δύναται επίσης να χορηγούνται για την κάλυψη του κόστους διαφυγόντων γεωργικών εισοδημάτων, σε περίπτωση που έχουμε δάσωση γεωργικής γης. Το κόστος για την απώλεια εισοδήματος δίνεται έως δώδεκα έτη. Απώλεια εισοδήματος για τα είδη καρυδιάς, καστανιάς και μαστιχόδεντρου δίνεται για χρονική περίοδο οκτώ ετών.

 Υπολογισμός του ποσού στήριξης, κατά περίπτωση

Φυτεία με 90 δέντρα / στρ
Εργασίες  Δαπάνη
Δάσωση 9090 ευρώ
Συντήρησης στην 8ετία 5380 ευρώ
Φυτεία με 25 δέντρα / στρ
Εργασίες  Δαπάνη
Δάσωση 5630 ευρώ
Συντήρησης στην 8ετία 2130 ευρώ

 ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών

Tags: , ,

1 reply

  1. Καλησπέρα, μπορεί μέσω του μέτρου να γίνει φύτευση σε στραγγιστικές τάφρους; Ποια η εναρκτήρια και ποια η καταληκτική ημερομηνία του μέτρου;
    Ευχαριστώ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: