Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας ή δικαιώματος αγροτικής χρήσης έκτασης που εκχερσώθηκε για γεωργική χρήση

egk

Με απόφαση του αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 7 του Ν. 4280/2014, καθορίζεται ο τύπος του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 Ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθ. 36 Ν. 4280/2014.

Η απόφαση περιλαμβάνει δυο υποδείγματα για τίτλους που εκδίδει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από αίτηση του κατόχου έκτασης που εκχερσώθηκε για γεωργική χρήση πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και διατηρεί τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα. Το Υπόδειγμα 1 αφορά τον τίτλο κυριότητας δημόσιας έκτασης (δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις) ενώ το Υπόδειγμα 2 τον τίτλο δικαιώματος αγροτικής χρήσης ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα. 

Τίτλος κυριότητας

Η έκδοση του τίτλου κυριότητας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης εξαγοράς (παρ. 6 αρθ 47 ν. 998/79 όπως ισχύει), την καταβολή του τιμήματος εξαγοράς (παρ. 8 αρθ 47 ν. 998/79 όπως ισχύει) και την εισήγηση του Δασάρχη (ή του Δ/ντη Δασών άνευ Δασαρχείου).

Για την έκδοση της απόφασης εξαγοράς οι κάτοχοι των δημόσιων εκτάσεων (δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις) υποβάλουν αίτημα εξαγοράς, με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο αρμόδιο Δασαρχείο ή στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο.

Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας ή άλλως της αγοραίας αξίας και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Το τίμημα κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγορά της έκτασης από τον ενδιαφερόμενο είναι η καταβολή του ανταλλάγματος για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκταση.

Ο ανωτέρω τίτλος μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται στα τηρούμενα στοιχεία του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου. Τυχόν αλλαγή της γεωργικής χρήσης, μετά τη χορήγηση του ανωτέρω τίτλου εκ μέρους του αρχικού ή του εκάστοτε κυρίου της έκτασης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα του σχετικού τίτλου κυριότητας, ως προς το τμήμα που άλλαξε χρήση και την υπαγωγή του τμήματος αυτού στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τίτλος δικαιώματος αγροτικής χρήσης

Η έκδοση του τίτλου δικαιώματος αγροτικής χρήσης επί εκχερσωμένης ιδιωτικής έκτασης δασικού χαρακτήρα προϋποθέτει την υπαγωγή της σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003, την καταβολή ανταλλάγματος χρήσης και θετική εισήγηση από τον αρμόδιο Δασάρχη (ή το Δ/ντη Δασών άνευ Δασαρχείου). 

Ο τίτλος δικαιώματος αγροτικής χρήσης βεβαιώνει την αγροτική χρήση της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων. Ισχύει υπό τον όρο της διατήρησης στο διηνεκές της αγροτικής χρήσης της έκτασης από τον κάτοχό της. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού ο τίτλος ανακαλείται.

Τίτλοι κυριότητας ή δικαιώματος αγροτικής χρήσης που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της με αριθ. 173333/2999/18−7−2012 απόφασης υπουργού ΠΕΚΑ αντικαθίστανται.

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α. 133391/6590/10-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2860) Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 42 παρ. 6 του Ν. 4280/2014.

.

logo_dokimastiko
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: