Περιστατικά ύποπτα για γρίπη των πτηνών

papia

Εξαιτίας της εκδήλωσης συνεχόμενων κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε., θα εφαρμοστεί για το έτος 2016 Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών», που αφορά τα πουλερικά και τα άγρια πτηνά και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του οποίου  καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 4802/142588/18-12-2015 (ΑΔΑ:Ω4274653ΠΓ-6Κ1) (ΦΕΚ 2962/Β΄/31.12.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όσον αφορά τα άγρια πτηνά, η εφαρμογή του Προγράμματος συνίσταται στην υιοθέτηση ενός συστήματος παθητικής επιτήρησης που εστιάζει στη δειγματοληψία και εργαστηριακή διερεύνηση μόνο νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε συγκεκριμένα είδη «υψηλού κινδύνου», δίνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη βαρύτητα σε γεωγραφικές περιοχές με σημαντικές εκτάσεις υδατοσυλλογών και έντονη παρουσία πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις που η επιζωοτιολογική κατάσταση της υψηλής παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών (HPAI) το απαιτεί, όπως για παράδειγμα στο ενδεχόμενο ανίχνευσής της σε πουλερικά ή άγρια πτηνά σε χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα, μπορούν να εφαρμόζονται και συστήματα ενεργητικής επιτήρησης της νόσου, πάντα όμως σε νεκρά ή ημιθανή πτηνά.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας στην αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγμάτων γίνεται είτε από κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίησής τους για την ανεύρεση νεκρών ή ημιθανών πτηνών, είτε από φορείς και μέλη αυτών που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης κλπ). Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν αλλά να επικοινωνούν με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Αξιολογούνται ως σημαντικά και υψηλής προτεραιότητας τα περιστατικά ανεύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες κλπ.

Σχετικό αρχείο: 

Τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που πρέπει να δειγματιστούν αν βρεθούν νεκρά είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση (Παράρτημα 3):

 1. Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
 2. Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη πάπια)
 3. Anas strepera (Φλυαρόπαπια)
 4. Anas acuta (Σουβλόπαπια)
 5. Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
 6. Anas penelope (Σφυριχτάρι)
 7. Anas crecca (Κιρκίρι)
 8. Anas querquedula (Σαρσέλα)
 9. Ayihya ferina (Κυνηγόπαπια)
 10. Aythya fuligula (Τσικνόπαπια)
 11. Anser anser (Σταχτόχηνα)
 12. Anser erythropus (Νανόχηνα)
 13. Anser fabalis (Χωραφόχηνα)
 14. Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
 15. Mergus albellus (Νανοπρίστης)
 16. Netta rufina (Φερεντίνι)
 17. Cygnus cygnus (Aγριόκυκνος)
 18. Cygnus olor (Βουβόκυκνος)
 19. Cygnus columbianus (Νανόκυκνος)
 20. Accipiter gentilis (Διπλoσάινο)
 21. Accipiter nisus (Ξεφτέρι)
 22. Buteo buteo (Γερακίνα)
 23. Buteo lagopus (Χιονογερακίνα)
 24. Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
 25. Milvus migrans (Τσίφτης)
 26. Milvus milvus (Ψαλιδιάρης)
 27. Podiceps cristatus (Σκουφοβουτηχτάρι)
 28. Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
 29. Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
 30. Philomachus pugnax (Μαχητής)
 31. Limosa limosa (Λιμόζα)
 32. Larus canus (Θυελλόγλαρος)
 33. Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
 34. Falco peregrinus (Πετρίτης)
 35. Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
 36. Pluvialis apricaria (Βροχοπούλι)
 37. Vanellus vanellus (Καλημάνα)
 38. Pica pica (Καρακάξα)
 39. Fulica atra (Φαλαρίδα)
 40. Phalacrocorax carbo (Κορμοράνος)
 41. Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
 42. Bubo bubo (Μπούφος)
 43. Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)

 

.

.

 

logo_dokimastiko

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d