Μεταπτυχιακές Σπουδές – «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», διάρκειας ενός έτους [δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος]

ktimatologio

Τα Τμήματα Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος  2016−2017, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του Κτηματολογίου.

Σκοποί του ΔΠΜΣ αποτελούν:
α) Η διάνοιξη νέων οριζόντων σε αποφοίτους Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για την ερευνητική και, ιδίως, την επαγγελματική τους ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο».

β) Ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων με εξειδικευμένες και σφαιρικές νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές γνώσεις στον κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα του «Κτηματολογίου», έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των σχετικών επαγγελματικών πεδίων.

γ) Η ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ για την ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο», έτσι ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικείμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη χώρα.

δ) Η προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική Διάρκεια

Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους [δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος].

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιένα (21) και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Νομικών Σχολών, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Αν οι επιτυχόντες εισακτέοι κάποιας ή κάποιων από τις παραπάνω κατηγορίες είναι λιγότεροι από επτά (7), είναι δυνατό, μετά από απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων άλλης κατηγορίας μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των εικοσιένα (21).

Μαθήματα

dasarxeio.comΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση, Κτηματολόγιο

Tags:

2 replies

  1. Που μπορουμε να μάθουμε πληροφορίες για την κατάθεση αίτηση κ ολα τα σχετικά;
    Υπαρχει κάποιος αρμόδιος η κάποιο τηλεφωνο;
    Ευχαριστω πολυ.

    • Μόλις, χθες, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 330) η απόφαση έγκρισης του ΔΠΜΣ από όπου προέρχονται και οι πληροφορίες του άρθρου. Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Προφανώς, στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η προετοιμασία του προγράμματος και οι πληροφορίες θα παρέχονται από τα τρία τμήματα που συμμετέχουν.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: