Αποτελεσματικότητα του κανονισμού ξυλείας της ΕΕ κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του

Κανονισμός ΕΕ για την ξυλεία: Τα πρώτα δύο χρόνια δείχνουν πρόοδο, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα. 

alusopriono

Έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του κανονισμού ξυλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση διαπιστώνει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο ως προς την επίτευξη των στόχων της για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου παράνομης ξυλείας, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν.

Ήδη, ορισμένες θετικές τάσεις είναι εμφανείς. Οι φορείς της ΕΕ προχώρησαν σταδιακά στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της νομιμότητας των προμηθευτών τους και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές συνειδητοποίησαν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας.

Ο κανονισμός έχει επίσης ενθαρρύνει τις χώρες παραγωγής ξυλείας να αναπτύξουν συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τον ιδιωτικό τομέα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της.

Από το 2014 έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού ξυλείας σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ τον Ιούλιο του 2014 υπήρχαν 18 μη συμμορφούμενα κράτη μέλη, ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2015, ο αριθμός μειώθηκε σε 4 κράτη (Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ισπανία). Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον αυτών των κρατών-μελών το 2015.

Επίσης, αναγνωρίζεται ευρέως ότι ο κανονισμός προσθέτει σημαντική αξία στις διεθνείς προσπάθειες για να σταματήσει η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση της υλοποίησης και της εφαρμογής του κανονισμού ξυλεία.

dasarxeio.com

 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: