Περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 4/2015

PERD_4-2015

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» με τα ακόλουθα θέματα:

4/2015 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Έτος 19ο – Αρ. τεύχους 74 (σελ. 601-784) 

Α΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ        

Ηλίας Κουβαράς, Η παθογένεια της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις στο πεδίο των περιβαλλοντικών διαφορών   

Δημήτρης Μυλωνόπουλος, Πολυξένη Μοίρα, Αλιευτικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη    

Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, Το δικαίωμα κυριότητας των περιβαλλοντικών αγαθών

Βασίλειος Τριανταφυλλίδης, Φθηνότερη ενέργεια για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις; Η προβληματική από τη σκοπιά του Δικαίου κρατικών ενισχύσεων

.

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
(επιμέλεια: Σοφία Παυλάκη)       

Ι. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος   

Προστατευόμενες περιοχές

ΣτΕ 3164/2015 [ΑΣΠΗΕ Δήμου Τροιζήνας – Επιτρεπόμενες επεμβάσεις – Προστατευόμενα τοπία – Οπτική ρύπανση]

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

 ΣτΕ ΠΕ 26/2016 [Έννοια δάσους – Υπαγωγή εκτάσεων στις περ. 1, 2 και 5 άρθ. 3 ν. 998/1979]

ΣτΕ 3052/2015 [Απαγόρευση οικιστικής αξιοποίησης δασών – Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ανταλλαγή δασών και δασικών εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών]

ΣτΕ 2957/2015 [Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Πυροσβεστών – Η διάταξη του άρθρου 31 ν. 2800/2000 καταλαμβάνει και εποχικούς πυροσβέστες]

ΑΠ 712/2015 [Δασική ιδιοκτησία – Μαχητό τεκμήριο κυριότητας Δημοσίου – Έννοια δάσους – Χρησικτησία επί δημοσίων κτημάτων]

Εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων

ΣτΕ Ολ 217/2016 [Έγκριση τεχνικής μελέτης Μεταλλείων Σκουριών Χαλκιδικής – Δικαιοδοσία – Δεδικασμένο]

ΣτΕ 221/2016 [Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής – Άρνηση εγκρίσεως τεχνικής μελέτης προσαρτήματος υποέργου Ολυμπιάδος]

ΣτΕ 1449/2015 [Μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής – Νόμιμες παρεκκλίσεις από πολεοδομικές διατάξεις εκτός σχεδίου βιομηχανικών εγκαταστάσεων]

 Θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα

ΣτΕ 2657/2015 [Προσβολή Εγκ 8136.16/01/16/13.2.2014 – Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου]

 Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων

ΣτΕ 3943/2015 [Μέτρα προστασίας και αποκατάστασης Ασωπού ποταμού – Χαρακτηρισμός περιοχής ως ζώνης ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων κατ΄ άρθ. 23 του ν. 1650/1986]

 Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων

ΣτΕ 4473/2015 [Μονάδα δεματοποίησης αστικών απορριμμάτων Νομού Ηλείας – Προστασία αρχαιολογικού χώρου Αλφειού ποταμού]

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων

ΣτΕ 92/2016 [Σφράγιση δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κάλυμνο – Όροι ανάκλησης διοικητικών πράξεων]

ΙΙ. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς  

Αρχαία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΣτΕ 2034/2015 [Προστασία οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου δυτικών λόφων της Αθήνας – Το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας]

ΣτΕ 422/2015 [Επεμβάσεις πλησίον αρχαίου μνημείου – Προστασία παρακτίου τμήματος Μακρών Τειχών Πειραιώς]

ΙΙΙ. Δίκαιο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Δόμησης     

Χωρικός – Χωροταξικός σχεδιασμός

ΣτΕ Ολ 3632/2015 [Ακύρωση απόφασης έγκρισης τροποποίησης Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό – Νόμιμη συγκρότηση ΕΣΧΣΑΑ]

ΣτΕ 4189/2014 [Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ – Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δασικά οικοσυστήματα – Προστατευόμενες περιοχές – Καθορισμός περιοχών αιολικής προτεραιότητας]

Παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων

ΣτΕ Ολ 2081/2015 [Παραχώρηση Ακτής Αλίμου – Απορρόφηση εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ» από την «ΕΤΑΔ ΑΕ»]

ΣτΕ 197/2016 [Παραχώρηση εκτάσεων σε αυθαιρέτως κατέχοντες – Αντισυνταγματικότητα άρθρου 44 ν. 3220/2004] (με παρατηρήσεις Ι. Κανταρτζή)   

ΣτΕ 2025/2015 [Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ οχυρού Αγίου Στεφάνου Κασσιόπης – Προσβολή πράξεων ΔΕΑΑ – Προστασία αρχαίων εντός ΕΣΧΑΔΑ]     

ΤρΕφΘράκης 197/2015 [Αναγνώριση κυριότητος Ελληνικού Δημοσίου επί εδαφικών τμημάτων περιοχής Λίμνης Βιστωνίδος]

Αιγιαλός – Παραλία

ΣτΕ 3944/2015 [Παραχώρηση του συνόλου των αιγιαλών της Χώρας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ – Ακύρωση κυα 1038460/2439/Β0010/2009]

ΣτΕ 3741/2015 [Υποχρέωση κατεδάφισης αυθαιρέτων σε αιγιαλό – Προϋποθέσεις νομιμοποίησης]

Πολεοδομικός σχεδιασμός

ΣτΕ 4921/2014 [Πολεοδόμηση οικισμών με πληθυσμό κατώτερο των 2.000 κατοίκων – Διάσπαρτα δομημένες περιοχές – Εισφορές ιδιοκτησιών]

Εκτός σχεδίου δόμηση

ΣτΕ 3433/2015 [Αποζημίωση άρθρου 22 παρ. 1 ν. 1650/1986 – Δημιουργία ΖΟΕ – Περιορισμοί στη χρήση ακινήτου – Προστασία ιδιοκτησίας]

Αυθαίρετη δόμηση

 ΣτΕ 2880/2015 [Καθορισμός μικρών παραβάσεων που εξαιρούνται από την κατεδάφιση – Ακύρωση άρθρου 2 υα οικ. 7587/12-24.2.2004]

Κανόνες δόμησης – Οικοδομική

ΣτΕ 3030/2015 [Δέσμια αρμοδιότητα της Διοικήσεως προς έκδοση οικοδομικής αδείας – Ανάκληση οικοδομική αδείας και πράξεως διακοπής οικοδομικών εργασιών]

.

Γ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ)
(επιμέλεια: Γιάννης Γούναρης)      

Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Περιβάλλον    

Κρατικές ενισχύσεις

Τ-233/2011 και Τ-262/2011 απόφαση της 9ης Δεκεμβρίου 2015
[Ελληνική Δημοκρατία και Ελληνικός Χρυσός ΑΕ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής]

Απόβλητα – Μεταφορές

C‑487/2014 απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2015
[SC Total Waste Recycling SRL κατά Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség]

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων

C‑473/2014 απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2015
[Δήμος Κρωπίας Αττικής κατά Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής]

Επεξεργασία αστικών λυμάτων

C-167/2014 απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015
[Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας]

Εκτίμηση επιπτώσεων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

 C-137/2014 απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015
[Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας]

Ατμοσφαιρική ρύπανση

C‑81/2014 απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2015
[Nannoka Vulcanus Industries BV κατά College van gedeputeerde staten van Gelderland]

.

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ            

Ελένη Σταματίου, Παρουσίαση Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Επιστημονική Υποστήριξη στη Λήψη Αποφάσεων για Αειφόρα και Συμβατά Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Αθήνα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015

Ε΄ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ       

Γιώργος Σμπώκος, Η Επινόηση της Αειφορίας – Πώς επικράτησε το δόγμα της αέναης προόδου (Εκδόσεις Οκτώ, σελ. 244, Αθήνα Δεκ. 2015)

.

___________________________

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ είναι τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό για το δίκαιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και το δίκαιο της χωροταξίας, πολεοδομίας και δόμησης.

εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
www.nb.org
www.nbonline.grΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: