Συνάντηση του Τμήματος Οικολογίας ΣΥΡΙΖΑ με τον Γ. Τσιρώνη

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15/3/2016 συνάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, Οικολογίας και Χωρικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη.

tsironis

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία του Τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε στον Υπουργό τα εξής βασικά θέματα:

– για τη διαχείριση απορριμμάτων:

Χρειάζεται να συνεχιστεί και να υποστηριχθεί η βαθιά αλλαγή υποδείγματος που επιχειρεί η κυβέρνηση με τον νέο ΕΣΔΑ όσον αφορά ιδιαίτερα: την ουσιαστική εναρμόνιση των ΠΕΣΔΑ και των μεγάλων επενδύσεων διαχείρισης με τις αρχές και τους στόχους του ΕΣΔΑ, την άρση προβλημάτων στη χωροθέτηση αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων, την επαρκή χρηματοδότηση της εφαρμογής των τοπικών σχεδίων διαχείρισης.

– για την πολιτική διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος:

Αναγκαία σήμερα η προώθηση ενός μοντέλου προστασίας και διαχείρισης συνολικά των οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα των προστατευόμενων, που θα εξασφαλίζει: α) τον δημόσιο έλεγχο και την κάθετη οργάνωση, β) τον αποκεντρωτικό και συμμετοχικό χαρακτήρα των δράσεων, με αξιοποίηση της εμπειρίας των υπαρχόντων φορέων διαχείρισης. Για να προχωρήσει άμεσα η αναμόρφωση του μοντέλου διοίκησης, μπορούν να αξιοποιηθούν μελέτες και πορίσματα που έχουν εκπονήσει τα τελευταία χρόνια πολυάριθμες επιτροπές της διοίκησης, επιστημονικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

– για τον “Εθνικό διάλογο για το κυνήγι”:

Το κυνήγι αποτελεί μορφή διαχείρισης του φυσικού πλούτου της χώρας, της πανίδας- και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο που το διέπει πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η υφιστάμενη νομοθεσία εκχωρεί επί της ουσίας την θηρευτική πολιτική στους ίδιους τους κυνηγούς και έχει μεταβιβάσει στις οργανώσεις των κυνηγών τις πολιτειακές λειτουργίες σε αντίθεση με την συνταγματική προσταγή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι οι άξονες- βάση του εθνικού διαλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνουν την διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού για το κυνήγι ο οποίος θα υπάγεται στην Στρατηγική της χώρας για την βιοποικιλότητα, τον εκσυγχρονισμό της δασικής νομοθεσίας και όποιων άλλων διατάξεων αφορούν στο κυνήγι, και ευρύτερα στους μηχανισμούς και υπηρεσίες ελέγχου και φύλαξης, την λήψη μέτρων για την πάταξη της λαθροθηρίας, η οποία αποτελεί μάστιγα τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους ίδιους τους κυνηγούς.

– για το Κτηματολόγιο:

Υποστηρίζουμε ολόπλευρα την εξελισσόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης και της διοίκησης της ΕΚΧΑ για την αναμόρφωση των όρων που θα υλοποιηθεί το έργο της κτηματογράφησης, ώστε, αξιόπιστα, να ολοκληρωθεί με τον πιο συμφέροντα για το δημόσιο τρόπο και με βάση τα “βέλτιστα διεθνή πρότυπα”. Χρειάζεται να προωθηθεί επίσης η παράλληλη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, που επιπλέον είναι προϋπόθεση για κάθε δραστηριότητα με όρους αειφορίας που εγκαθίσταται σε δάση και δασικές εκτάσεις.

– για τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό:

Υποστηρίζουμε προτάσεις για αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο, ενδεικτικά: ενίσχυση των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων, επαναφορά του ρόλου του Εθν. Συμβουλίου Χ.Σ.Α.Α, επανεξέταση του πλαισίου των ειδικών χωρικών σχεδίων. Επίσης, χρειάζεται αναθεώρηση το θεσμικό πλαίσιο ΕΣΧΑΣΕ/ΕΣΧΑΔΑ ώστε να εναρμονίζονται με τον χωρικό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τις επίσημες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Ακόμα, θεωρούμε αναγκαίο να μπει άμεσα φρένο στις αλλεπάλληλες παρατάσεις των διαδικασιών νομιμοποίησης αυθαιρέτων.

– για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων:

Στην κατεύθυνση της οριστικής κατοχύρωσης του νερού ως δημόσιου αγαθού και ανθρώπινου δικαιώματος, οι διαδικασίες αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης υδάτων μπορούν να ενσωματώσουν  βασικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές: δίκαιη τιμολόγηση των υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων σε νερό, σταμάτημα μεγάλης κλίμακας έργων εκμετάλλευσης υδάτων για ενεργειακούς ιδίως σκοπούς, ενεργητική προώθηση βιώσιμων τεχνικών άρδευσης και χρήσης νερού στη βιομηχανία κλπ.

Αναγκαία συνθήκη για όλα τα παραπάνω είναι να εμπεδωθούν περαιτέρω συνθήκες “καλής διακυβέρνησης” – ιδιαίτερα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά-χωροταξικά ζητήματα: όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης μπορούν να μπαίνουν σε ανοιχτό κοινωνικό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς: με επαρκή χρονοδιαγράμματα, αξιόπιστα κείμενα βάσης, πλήρη δημοσιοποίηση και αξιοποίηση των θετικών συνεισφορών. Για λόγους αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες, χρειάζεται να αποφεύγονται τροπολογίες χωρίς επείγοντα χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν ρυθμίζουν οριζόντια ζητήματα πολιτικής και δεν έχουν περάσει από δημόσια διαβούλευση.

Τέλος, συμφωνήθηκε η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των Οικολόγων Πράσινων να συνεχιστεί με στόχο την εμβάθυνση σε όλα τα πεδία πολιτικής ώστε να προωθηθούν, ώριμες κοινωνικά και ιδιαίτερα αναγκαίες πολιτικά, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς πολιτικής του περιβάλλοντος και του χωρικού σχεδιασμού.

Πηγή: left.grΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Θήρα, Κτηματολόγιο

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: