Έρευνα για την μπεκάτσα

mpekatsa

Έρευνα για την Μπεκάτσα (Scolopax rusticola), με σκοπό την παρακολούθηση και μελέτη της μετανάστευσης του είδους στην Ελλάδα, θα πραγματοποιήσει η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος σε συνεργασία με το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΑΠΘ).

Η έρευνα θα έχει διάρκεια 2 χρόνων και για την εργασία πεδίου έχουν επιλεγεί 25 περιοχές, με  αντίστοιχο αριθμό παρατηρητών. Οι περιοχές αυτές κατανέμονται σε όλη τη χώρα και πάνω στους γνωστούς μεταναστευτικούς διαδρόμους, στις οποίες είναι βεβαιωμένο ότι απαντώνται μπεκάτσες. 

Για τις ανάγκες της έρευνας, ο εντοπισμός των πουλιών θα γίνεται με την χρήση κυνηγετικών σκυλιών. Η έρευνα θα λαμβάνει χώρα μια φορά ανά δεκαήμερο από το 2ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου και από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή των ίδιων πάντα ατόμων και των ίδιων σκύλων σε κάθε έξοδο τους στην ίδια πάντα περιοχή, η εφαρμογή της ίδιας έντασης προσπάθειας ανεύρεσης των πουλιών καθ΄ όλη τη διάρκεια της έρευνας, καθώς και η εκπαίδευση – ενημέρωσή τους για όλες τις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας και της συμπλήρωσης του σχετικού δελτίου καταγραφής που θα προκύπτει από κάθε περιοχή και έξοδο.

Λόγω της χρήσης κυνηγετικών σκυλιών εξαιρούνται τα καταφύγια άγριας ζωής καθώς και όλες οι εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Θήρας (ΔΑΔ) από τα κατά τόπους Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών που βρίσκονται στις επιλεγμένες περιοχές.

Πριν από την διεξαγωγή της έρευνας πεδίου ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έρθει σε άμεση επικοινωνία με την κατά τόπο αρμόδια Δασική Αρχή (Διεύθυνση Δασών Νομού ή Δασαρχείο) για να οριστεί ο ακριβής τόπος και χρόνος αυτής καθώς και ο μέγιστος αριθμός κυνηγετικών σκύλων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανά περιοχή. Η Δασική Αρχή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της εν λόγω έρευνας.

Σύμφωνα με  την απόφαση έγκρισης που έλαβε η ερευνητική ομάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Αρχές, θα πρέπει «να παρακολουθήσουν και εποπτεύσουν τη διαδικασία και να επιβάλλουν, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα των περιοχών αρμοδιότητάς τους».

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μέρος ενός μεγάλου ερευνητικού προγράµµατος που ξεκίνησε η ΚΣΕ το 2005. Ο στόχος του προγράμματος είναι να προσδιοριστεί ο χρόνος μετανάστευσης των πουλιών, που διαχειμάζουν ή σταθμεύουν στη χώρα µας, από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους, καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτήν. Η γνώση της περιόδου μετανάστευσης, αποτελεί προϋπόθεση για τον καθορισµό της κυνηγετικής περιόδου.

Να σημειώσουμε εδώ για την διετία που πέρασε (2014-2015) το αρμόδιο υπουργείο είχε εγκρίνει την διεξαγωγή μιας ακόμη έρευνα, με χρήση δορυφορικών πομπών στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την παρακολούθηση της μετανάστευσης της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στην Ηπειρωτική Ελλάδα (περισσότερα ΕΔΩ).

Επιμέλεια: dasarxeio.com

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: