840 χιλ. ευρώ για την βιολογική καταπολέμηση του έλκους καστανιάς

elkos kastanias

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016» εγκρίθηκε, από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ,  η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 840.857 ευρώ για χρηματοδότηση της συνέχισης του έργου βιολογικής καταπολέμησης του έλκους καστανιάς στα καστανοδάση και τους καστανεώνες της χώρας για το 2016 (Μέτρο 5).

Το Μέτρο 5 περιλαμβάνει δυο δράσεις:

  1. την Δράση 1: «Παρασκευή και προμήθεια μυκητικών εμβολίων» (301.364 ευρώ), και
  2. την Δράση 2: «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων» (539.493 ευρώ)

Για την υλοποίηση των εργασιών της Δράσης 2 (τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων) εγκρίθηκε, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, κ. Κ. Δημόπουλου, η διάθεση πίστωσης ποσού 539.493 ευρώ για την χρηματοδότηση δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Από τον πίνακα κατανομής που συνοδεύει την απόφαση προκύπτει ότι για τις εργασίες τοποθέτησης μυκητικών εμβολίων χρηματοδοτούνται οι δασικές υπηρεσίες 11 νομών (δ/νσεις δασών Ξάνθης, Σερρών, Ημαθίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Τρικάλων, Ηλείας, Χανίων και Λέσβου). Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης (τρεις δ/νσεις δασών) χρηματοδοτείται με το μεγαλύτερο ποσό (συνολικά 203.122 ευρώ) ενώ η Α.Δ. Πελοπονήσσου-Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου (δ/νση δασών Ηλείας), το μικρότερο ποσό (12.446 ευρώ). Στην νησιωτική Ελλάδα, η δ/νση δασών Χανίων με τους σημαντικούς καστανεώνες θα χρηματοδοτηθεί με 114.216 ευρώ, ενώ η δ/νση δασών Λέσβου, για την διάσωση του καστανιώνα της Αγιάσου, με 43.653 ευρώ.

Σχετικό αρχείο:

  • Απόφαση 1832/138595/31-3-2016 (ΑΔΑ: ΨΟΔΝ4653Π8-ΛΔ7) Έγκριση διάθεσης πίστωσης – χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων» που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Χ.Π. «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2016.

dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Πολιτική

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: