Καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας

Από την έναρξη ισχύος του, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ξυλεία συνέβαλε στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ξυλείας και στη διασφάλιση ότι η ξυλεία προέρχεται από νόμιμες πηγές σε όλο τον κόσμο.

alysopriono_ylotomia

Αυτό είναι το πόρισμα της επανεξέτασης του κανονισμού για την ξυλεία κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2013. Ο κανονισμός απαγορεύει τη διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιας ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών και την προστασία της βιοποικιλότητας, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει αγορά για παράνομα υλοτομημένη ξυλεία.

«Όλοι θέλουμε έργα και όχι λόγια για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας».
Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, Karmenu Vella

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εισαγωγείς της ΕΕ ελέγχουν πιο προσεχτικά τις πηγές των προμηθειών τους και ότι έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με τις συνέπειες της παράνομης υλοτομίας. Αυτό συμβάλλει στην αλλαγή της συμπεριφοράς της αγοράς και στη δημιουργία κινήτρων για τις χώρες παραγωγής προκειμένου να εντείνουν τις προσπάθειες για να αποδείξουν τη νομιμότητα των εξαγωγών τους.

Χώρες όπως η Ινδονησία, που έχουν εισαγάγει συστήματα για τον έλεγχο των πηγών εφοδιασμού ήταν σε θέση να προβούν σε περισσότερες εξαγωγές προς την Ευρώπη, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους καταναλωτές. Αυτό στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα σε άλλους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η έκταση του εμπορίου παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, λόγω της λαθραίας φύσης των δραστηριοτήτων υλοτομίας. «Η παράνομη υλοτομία έχει σημαντικό κόστος» εξήγησε ο επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, Karmenu Vella. «Σε αυτό περιλαμβάνονται η αλλαγή του κλίματος, η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση του εδάφους. Έχουμε κατά νου περιπτώσεις όπου η εμπορία ξυλείας οδηγεί στη διαφθορά ή σε οικονομικές συγκρούσεις και στερεί από τις τοπικές κοινότητες την οικονομική επιβίωσή τους.»

Πρόοδος χωρίς περιθώρια εφησυχασμού

Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια, απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των κενών εφαρμογής.

Κατά την επανεξέταση διαπιστώθηκε ότι έχει σταματήσει η αποτελεσματική εφαρμογή σε ορισμένες χώρες της ΕΕ λόγω έλλειψης πόρων. Αλλά, μέχρι τον Ιούνιο του 2015, μόνο τέσσερις χώρες δεν είχαν συμμορφωθεί πλήρως: Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη και να παρακολουθεί τις προσπάθειές τους.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης ξυλείας. Για παράδειγμα, οι ισχυρισμοί της Greenpeace σχετικά με την υλοτομία της βραζιλιάνικης πολιτείας Para οδήγησαν στην ανάληψη συντονισμένης δράσης από τις βελγικές, ολλανδικές και σουηδικές αρχές, καθώς και στην απαγόρευση των εξαγωγών από ορισμένες επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Βραζιλίας. Οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ με τη σειρά τους άλλαξαν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παράνομων εισαγωγών.

Απαιτείται χρόνος για να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα ενός νέου νόμου, αλλά η Επιτροπή εξετάζει τώρα την επέκταση του εύρους των προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό για την ξυλεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση επιπτώσεων. Η επανεξέταση θα τροφοδοτήσει την ευρύτερη αξιολόγηση του σχεδίου δράσης του 2003 για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο, εντός του τρέχοντος έτους.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: