Δ/νση Δασών Καβάλας: Ενημέρωση με θέμα το Κανονισμό Ξυλείας της Ε.Ε.

d_d_kavalas_enimerosi_1

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Δασών Καβάλας, η ενημέρωση για την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας Ε.Ε. αριθ. 995/2010, που έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δασαρχείου Καβάλας την 12η Μαΐου 2016.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, που αποσκοπεί στην μείωση της παράνομης υλοτομίας, με την εξασφάλιση ότι δεν μπορεί να πωλείται στην Ε.Ε. καμία παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ούτε κανένα προϊόν προερχόμενο από παράνομη ξυλεία, οι Φορείς Εκμετάλλευσης (κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει για πρώτη φορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά) και οι Έμποροι (οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητας, πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά) υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ή ΕΜΠΟΡΩΝ έως 28-6-2016, που θα τηρείται στην Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας.

Στον Κανονισμό εμπίπτουν η ξυλεία και όλα τα προϊόντα ξυλείας όπως π.χ. στρογγύλη ξυλεία, καυσόξυλα, πριστή ξυλεία, ινοσανίδες, μοριοσανίδες, έπιπλα, μικροέπιπλα, ξύλινα τεχνουργήματα, χαρτί κ.λ.π.

Τα κύρια σημεία που αναφέρθηκαν, είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για του φορείς εκμετάλλευσης και τους εμπόρους, όπως η εγγραφή τους στο ανάλογο μητρώο. Η μη εμπρόθεσμη εγγραφή επισύρει πρόστιμο ύψους 700€.

d_d_kavalas_enimerosi_1

Περαιτέρω, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν ένα «σύστημα δέουσας επιμέλειας» με το οποίο εξασφαλίζεται, ότι η για πρώτη φορά διάθεση ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας εντός των κρατών μελών της Ε.Ε., δεν προέρχεται από παράνομη υλοτομία.

Σε περίπτωση που Φορέας Εκμετάλλευσης ή Έμπορος Ξυλείας αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί την διενέργεια των ελέγχων, ή διαθέτει στην αγορά παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή προϊόντα αυτής, επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της 134627/5835/23-12- 2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2872/τΒ ́/29-12-2015).

Πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό 995/2010, παρέχονται από την Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας και ειδικότερα από την προϊσταμένη του τμήματος Διαχείρισης και Προστασίας Δασών, Δέσποινα Στυλιάδου δασολόγο στα τηλέφωνα 2510461818 και 2510461820.

Δελτίο Τύπου

Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: