Δ/νση Δασών Χανίων: Ανακοίνωση για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

aromatika

Εν’ όψη της έναρξης της περιόδου συλλογής των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, υπενθυμίζουμε στους πολίτες των Χανίων την 1/2013 Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΑΔΑ: ΒΛ45ΟΡ1Θ-ΥΡ9) και την τροποποιητική της (03/2015),  με θέμα τη «Ρύθμιση της συλλογής και λήψη μέτρων προστασίας της μαλοτήρας (Sideritis  syriaca) ενδημικού φυτικού είδους της Κρήτης, καθώς και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ματζουράνας (Origanum microphyllum), φασκόμηλου (Salvia fruticosa)  και ρίγανης (Origanum vulgare), στην περιφερειακή ενότητα Χανίων».

Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων, καλούμε τους πολίτες που επιχειρούν στην καλλιέργεια ή/και συλλογή από άγριους πληθυσμούς αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, για εμπορικούς σκοπούς, να υποβάλουν το αίτημά τους στη Δ/νση Δασών Χανίων μέχρι και 20 Ιουνίου 2016.  Σχετική αίτηση μπορούν να παραλάβουν από την Υπηρεσία μας  (ώρες: 09.00-15.00) ή εκτυπώνοντάς την από την ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης /Διοικητική Δομή /Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων/Δ/νση Δασών Χανίων/Έγγραφα).

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι, με αφορμή τη συγκεκριμένη ΔΑΔ και σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υλοποιείται από το ΜΑΙΧ έργο με τίτλο: “Πιλοτικό πρόγραμμα μακροχρόνιας παρακολούθησης αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Νομό Χανίων και αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών τους” που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο/Πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών . Το έργο αυτό φιλοδοξεί να παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο και την επιχειρηματολογία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής διαχείρισης, αξιοποίησης και παρακολούθησης των τεσσάρων επιλεγμένων ειδών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα τελικά αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαχείριση των αρωματικών φυτών, συμβάλλοντας αφενός στην προστασία από την ανεξέλεγκτη και αλόγιστη εκμετάλλευση τους τόσο στο Νομό Χανίων, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας και αφετέρου στην περαιτέρω αξιοποίηση του πλούτου αυτού με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Επιπλέον, η αποτύπωση των καναλιών διανομής και των αλυσίδων εφοδιασμού δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και στον αποτελεσματικότερο συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Η υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, ωστόσο προϋποθέτει τη συμμετοχή αυτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, γνωρίζουν, συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα φυτά αυτά. Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που αφορά στη συλλογή, την εμπορική δραστηριότητα και τη χρήση αλλά και φιλοδοξεί να αποτυπώσει απόψεις όσον αφορά στην παρούσα κατάσταση και στη διαχείριση των φυτών αυτών. Το ερωτηματολόγιο που είναι ανώνυμο,  είναι διαθέσιμο στη Δ/νση Δασών Χανίων αλλά και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης /Διοικητική Δομή /Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων/Δ/νση Δασών Χανίων/ Έγγραφα) ενώ υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσής του από όποιον επιθυμεί στον υπερ-σύνδεσμο (http://surveys.maich.gr/index.php/394345?lang=el). Ο υπερσύνδεσμος εμφανίζεται και στο ερωτηματολόγιο (αρχείο doc) των εγγράφων που είναι αναρτημένα στην ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα της Δ/νσης Δασών Χανίων.

Διεύθυνση Δασών ΧανίωνΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: