Μεθοδολογία εκτίμησης της αξίας δασικής γης στην Ελλάδα

dasos nero limni

Γαβριήλ Ξανθόπουλος¹, Δημήτρης Παλάσκας¹, Ασημίνα Σκουτέρη¹, Νικόλαος Θεοδωρίδης², Κοσμάς Αλμπάνης¹

1 Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Τα δασικά οικοσυστήματα παρέχουν στον άνθρωπο πολλαπλές υπηρεσίες και αγαθά, των οποίων η αποτίμηση αποτελεί μια σύνθετη και επίπονη διαδικασία. Οι πολλαπλές αυτές ωφέλειες εγείρουν σοβαρά μεθοδολογικά ζητήματα αναφορικά με τη διαδικασία της αποτίμησης, όπως για παράδειγμα, ο ποσοτικός προσδιορισμός των εν λόγω υπηρεσιών, η απόδοση αξίας (τιμής) σε αγαθά ή υπηρεσίες εκτός συναλλαγών ή αγοράς, η επιλογή κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου κ.ά. Ο καθορισμός λοιπόν των τρόπων αποτίμησης έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον ως προς τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και τεχνικές. Ταυτόχρονα, αποτελεί άμεση πρακτική ανάγκη για τη διαχείριση και ανάπτυξη των δασών, επηρεάζοντας πλήθος πράξεων, όπως χρηματοδότηση, ανταλλάγματα χρήσης, απαλλοτριώσεις δασι- κής γης, φορολόγηση κ.λπ.

Στην Ελλάδα, μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε μια ολοκληρωμένη μέθοδος για την εκτίμηση της αξίας της δασικής γης. Αυτή υπολογιζόταν με όμοιο τρόπο για όλες τις κατηγορίες δασικής γης, εξαρτώμενη ουσιαστικά μόνο από το εμβαδόν της δασικής έκτασης, με αποτέλεσμα να καταβάλεται ίδιο ποσό ανταλλάγματος χρήσης για άγονες – βραχώδεις ή ασκεπείς εκτάσεις, για θαμνώδεις εκτάσεις, καθώς επίσης και για υψηλά παραγωγικά ή μεγάλης αισθητικής αξίας δάση. Αυτό όμως άλλαξε με την ολοκλήρωση της υλοποίησης, το 2015, ενός ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Μεθοδολογία υπολογισμού της αξίας δασικής γης στην Ελλάδα”, το οποίο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ) του ΥΠΕΝ, μέσω του Πράσινου Ταμείου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία για την εκτίμηση της αξίας της δασικής γης στη χώρα μας που ενσωματώνει τις σημαντικότερες λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων. Στόχος της μεθοδολογίας ήταν η δημιουργία ενός υποδείγματος υπολογισμού, του οποίου οι παράμετροι των μαθηματικών τύπων να είναι λίγες στον αριθμό, οι τεχνικές μέτρησης των παραμέτρων να είναι εύκολες στη χρήση και να μην απαιτείται η λήψη νέων πληροφοριών πεδίου, ώστε να είναι εύκολη η εφαρμογή της στην πράξη. Από τις δασικές λειτουργίες που παρέχουν τα δασικά οικοσυστήματα επιλέχθηκαν: η παραγωγή ξυλείας και μη ξυλωδών δασικών προϊόντων (ρητίνη, χριστουγεννιάτικα δέντρα, μέλι κ.λπ.), η βόσκηση, το κυνήγι, η αναψυχή, η προστασία του εδάφους, η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και η προστασία της βιοποικιλότητας. Οι λειτουργίες αυτές θεωρήθηκαν ως οι σημαντικότερες με βάση πρόσφατη διεθνή έρευνα. Επίσης, στο μαθηματικό υπόδειγμα κρίθηκε ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και στοιχεία που μπορούν να έχουν αρνητική επίδραση στην αξία του δάσους (αποκαλούμενα αρνητικές εξωτερικότητες), όπως οι πυρκαγιές και η διάβρωση του εδάφους. Διαβάστε τη συνέχεια στο περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ…ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: