Δημόσια διαβούλευση για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα»

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης:«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα»

nanoxina

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 31η  Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου ΚΥΑ.

Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα συντάχθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο δράσης του Προγράμματος «Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638), που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας.

Τα Σχέδια Δράσης Ειδών χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρώπη για την παροχή οδηγιών για την προστασία των πιο απειλούμενων ειδών. Η Νανόχηνα είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο μεταναστευτικό είδος. Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τη Νανόχηνα, είναι η συμβολή στην αποκατάσταση του Φιννοσκανδικού πληθυσμού του είδους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Ο γενικός στόχος του ΕΣΔ είναι η διαφύλαξη του πληθυσμού της Νανόχηνας που διαχειμάζει στην Ελλάδα και η διατήρηση του αριθμού των ατόμων σε κάθε περίοδο χωρίς απώλειες και στη βέλτιστη κατάσταση με την εξασφάλιση ασφαλών, επαρκών και υψηλής ποιότητας βιοτόπων στις περιοχές στάθμευσης και διαχείμασης αλλά και στις διαδρομές μετακίνησης . Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ είναι απαραίτητο να ληφθούν μια σειρά από μέτρα. Στο παρόν ΕΣΔ παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα συνοδευόμενα από την αξιολόγηση της προτεραιότητας τους, τη χρονική κλίμακα υλοποίησης, τον φορέα που καλείται να υλοποιήσει το κάθε μέτρο και το κόστος υλοποίησης. Η χρονική διάρκεια του ΕΣΔ είναι πέντε έτη.

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης: nanoxina@prv.ypeka.gr

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης

.

.

.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: