Παραγραφή πταισμάτων και πλημμελημάτων: Τι προβλέπει ο νόμος 4411/2016

fek_a

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πταισμάτων και των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4411/2016 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α´ 142). 

Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. 

Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για μια σειρά εγκλημάτων (προδοσία της χώρας, προσέλευση σε απαγορευμένους χώρους,  δημόσια περιύβριση της Βουλής, προσβολή συμβόλων ξένου κράτους, νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας, απόδραση κρατουμένου, κλπ), τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 5 του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου.

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9, οι ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών.

Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.

Και στην περίπτωση αυτή, εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 358 και 390 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των νόμων 927/1979 (Α ́ 139) και 3304/2005 (Α ́ 16).

Σχετικό αρχείο:

.

.

.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: