Έγκριση προγράμματος κυνηγιού της Ε.Κ.Π. «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων

koziakas_

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε το πρόγραμμα θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής “Κόζιακα” Τρικάλων κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή «Κόζιακα» Τρικάλων απαιτούνται:

  • Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων ήτοι Τοπικής, Περιφερειακής ή Γενικής άδειας.
  • Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή. Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων (Κυνηγετική περιοχή) Κολοκοτρώνη 30, τηλ 2431063474, 2431063471 – FAX 2431063479, μια σειρά δικαιολογητικών που περιγράφονται αναλυτικά ΕΔΩ.

Η τιμή εκδόσεως της ειδικής άδειας καθορίζεται ως εξής:

  • Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 17,00 ευρώ.
  • Για τους μόνιμους κατοίκους του Ν. Τρικάλων 25,40 ευρώ.
  • Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε 38,20 ευρώ.
  • Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε. 47,46 ευρώ.

ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ-ΣΚΥΛΙΑ)

Ο κάθε κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του μόνο ένα όπλο. Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπίνα) και με γέμισμα μέχρι 3 φυσίγγια.

Για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου τα φυσίγγια υποχρεωτικά θα είναι μονόβολα. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται.

Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο σκυλιά πτερωτού θηράματος τα οποία πρέπει να υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του.

Σε τομείς που δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών σε θηράματα ο επόπτης δύναται να επιτρέψει στους κυνηγούς να χρησιμοποιούν και σκυλιά Γκέκικα.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΤΙΜΕΣ

Κατά τη θηρευτική περίοδο 2016-2017 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας, εκτός από τα θηράματα (ελάφι κόκκινο, ελάφι πλατώνι, ζαρκάδι, αγριογούρουνο και αίγαγρο) για τα οποία ο επιτρεπόμενος θηρεύσιμος αριθμός τους είναι κατά ομάδα για κάθε κυνηγετική ημέρα.

table_koziakas

Οι παραπάνω τιμές θηραμάτων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%

Για τα τριχωτά θηράματα οι κυνηγοί που επιθυ- μούν να αποκομίσουν μόνο τα τρόπαια καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας του θηράματος, το δε θήραμα παραμένει υπέρ της Ε.Κ.Π. και διατίθεται σε πλειστηριασμό.

Το κυνήγι των ειδών που δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται.

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Κατά την θηρευτική περίοδο 2016-2017 θα θηρευτούν συνολικά 15 Ελάφια κόκκινα και πλατύκερα, 5 Αίγαγροι, 90 ζαρκάδια, και 191 αγριογούρουνα.

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων εντός της Ε.Κ.Π. και σε καθορισμένους χώρους. Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα εκγύμνασης σκύλων στους καθορισμένους χώρους (άρθρο 14) της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων απαιτείται η απόκτηση ειδικής άδειας εκγύμνασης για τον ίδιο και για τον κυνηγετικό του σκύλο.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την αριθμ. 2512/129592/26-7-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 .

.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: