Παράγουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε

Κάθε χρόνο στην ΕΕ σπαταλώνται περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων, οι οποίοι αποτελούν το 20 % των παραγόμενων τροφίμων. Παγκοσμίως, τα απορρίμματα τροφίμων αντιπροσωπεύουν την κατανάλωση του ενός τετάρτου της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία.

mila

«Εάν η απώλεια και τα απορρίμματα τροφίμων ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη παγκοσμίως σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα» δήλωσε ο επίτροπος για το περιβάλλον Karmenu Vella σε ένα συνέδριο για τον βιώσιμο επισιτισμό τον Μάιο.

Τα τρόφιμα χάνονται ή σπαταλώνται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι γεωργοί μπορεί να απορρίπτουν χαλασμένα τρόφιμα και, εάν οι τιμές της αγοράς είναι χαμηλότερες από το κόστος συγκομιδής και μεταφοράς, ενδέχεται να τα αφήνουν στο χωράφι μέχρι να σαπίσουν.

«Εάν η απώλεια και τα απορρίμματα τροφίμων ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη παγκοσμίως σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα.»

Ο επίτροπος για το περιβάλλον Carmen Vella

.

Οι τομείς της λιανικής και χονδρικής πώλησης είναι υπεύθυνοι για το 5 % των συνολικών απορριμμάτων τροφίμων. Τα περισσότερα μένουν χωρίς να καταναλωθούν, παρόλο που ΜΚΟ όπως η FoodCycle στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν πλέον τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν πωλήθηκαν για να προσφέρουν θρεπτικά γεύματα για τους άστεγους και τους ηλικιωμένους.

Οι ίδιοι οι καταναλωτές είναι υπεύθυνοι για το 53 % των τροφίμων που απορρίπτονται σε όλη την ΕΕ —92 kg ανά άτομο κάθε χρόνο. Ωστόσο, η σπατάλη τροφίμων από ορισμένους έρχεται σε αντίθεση με τη φτώχεια άλλων: σύμφωνα με την Eurostat, ένας στους 10 Ευρωπαίους δεν μπορεί να πληρώσει ένα θρεπτικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα.

Τίποτα δεν πρέπει να σπαταλάται…

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί πρόβλημα τόσο για τους υπεύθυνους εκστρατειών όσο και για τις εθνικές κυβερνήσεις. Τον Μάιο η Γαλλία απαγόρευσε στα σουπερμάρκετ να απορρίπτουν ή να καταστρέφουν τρόφιμα που δεν έχουν πωληθεί. Αντί γι’ αυτό, υποχρεούνται να τα παρέχουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή να τα χρησιμοποιούν ως ζωοτροφή, ενώ τα σουπερμάρκετ που είναι μεγαλύτερα από 400 τετραγωνικά μέτρα οφείλουν να δωρίζουν τα τρόφιμα που δεν έχουν πωληθεί, αλλιώς θα τους επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3 750 ευρώ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή έχει καλέσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να μειώσουν τα απορρίμματα τροφίμων σύμφωνα με τον στόχο μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Παγκοσμίως, τα κατά κεφαλήν απορρίμματα τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και κατανάλωσης πρέπει να μειωθούν στο μισό έως το 2030 και οι απώλειες τροφίμων πρέπει να μειωθούν κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού τροφίμων.

Η Επιτροπή έχει επίσης θέσει ως προτεραιότητα την αποφυγή δημιουργίας απορριμμάτων τροφίμων στη δέσμη μέτρων της για την κυκλική οικονομία. Σε μια κυκλική οικονομία, τα υλικά διατηρούνται εντός της οικονομίας —μοιράζονται, επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται—, μετριάζοντας την πίεση που ασκείται στους πόρους και το περιβάλλον, και δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Καθώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε ό,τι δεν μπορούμε να μετρήσουμε, η δέσμη μέτρων απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας τροφίμων και να αναφέρουν τα επίπεδα των απορριμμάτων τροφίμων.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν μια κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση των απορριμμάτων τροφίμων στην ΕΕ, τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων και την ασφαλή χρήση των πόρων τροφίμων για την παραγωγή ζωοτροφής, καθώς και τη βελτίωση της χρήσης της σήμανσης ημερομηνίας από όλους τους φορείς στην αλυσίδα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών.

Τον Ιούνιο τα ευρωπαϊκά καταστήματα λιανικής πώλησης δεσμεύτηκαν να κάνουν τον τομέα τους περισσότερο «κυκλικό», προμηθευόμενα, για παράδειγμα, τα διατροφικά προϊόντα τους με πιο βιώσιμο τρόπο, μειώνοντας τα απορρίμματα που αποστέλλονται σε χωματερές και δωρίζοντας τρόφιμα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Η δέσμη μέτρων της Επιτροπής συνοδεύεται από την έναρξη λειτουργίας (στις 29 Νοεμβρίου) μιας πλατφόρμας που θα ενώσει 70 οργανισμούς-μέλη για τη μεγιστοποίηση της συμβολής όλων των φορέων και την επίτευξη των ΣΒΑ, καθώς και για τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος των αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού τροφίμων.

Μάθετε περισσότερα

Κλείνοντας τον κύκλο — Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

http://ec.europa.eu

 ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: