Ανάκληση παραχώρησης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία (ΠΣΕ)

skopeythrio

Με την απόφαση ΣτΕ 3989/2015 (Τμ. Ε΄) ανακλήθηκε η παραχώρηση του Σκοπευτηρίου Καισαριανής στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία (ΠΣΕ) και κρίθηκαν ζητήματα συνταγματικότητας του άρθρου 50 του ν. 1731/1987. Η σχετική αίτηση αναιρέσεως στρεφόταν κατά προηγουμένης αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε ακυρωθεί η άρνηση της Διοικήσεως να άρει ρυμοτομικό βάρος επί ακινήτου εμβαδού 15.431,21 τ.μ., εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καισαριανής, το οποίο αποτελούσε τμήμα μεγαλύτερης εκτάσεως περίπου εμβαδού 710 στρ. στο χώρο του Σκοπευτηρίου.

Όπως έγινε δεκτό από το Δικαστήριο, οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 1731/1987, με τις οποίες ανακλήθηκε η παραχώρηση προς την ΠΣΕ της κυριότητας του γηπέδου 710 στρ. στην περιφέρεια του Δήμου Καισαριανής, σε όση έκταση αυτό είχε απομείνει κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, δεν προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 17 του Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας. Και τούτο, διότι από τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4778/1930 προκύπτει ότι με τον νόμο αυτόν το δικαίωμα κυριότητας επί της προαναφερθείσας έκτασης των 710 περίπου στρεμμάτων δεν μεταβιβάσθηκε στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία οριστικά χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησης της παραχώρησης. Αντιθέτως, όπως συνάγεται από τους όρους της παραχώρησης, προκειμένου να ικανοποιηθεί επιτακτικός σκοπός δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενος στην εκπαίδευση των στρατιωτικών μονάδων και των πολιτών στη σκοποβολή για λόγους εθνικής άμυνας, με τον ν. 4778/1930 μεταβιβάσθηκε στην ΠΣΕ μετακλητό δικαίωμα κυριότητας, δηλαδή δυνάμενο να ανακληθεί για τον εφ΄ εξής χρόνο. Τα ανωτέρω προέκυπταν από τον σκοπό του ως άνω νόμου και από τις διατάξεις του με τις οποίες:

α) καθιερωνόταν υποχρέωση της ΠΣΕ να χρησιμοποιήσει το εν λόγω γήπεδο μόνο ως σκοπευτήριο καθώς και η υποχρέωσή της να παραχωρήσει τη χρήση του γηπέδου και των εγκαταστάσεων στη Στρατιωτική και Ναυτική Υπηρεσία, όποτε τούτο θα εζητείτο,

β) επεβλήθη στην ΠΣΕ και στον Κυνηγετικό Σύνδεσμο η υποχρέωση να επιτρέπουν δωρεάν τη σκοποβολή από αναγνωρισμένα σωματεία και ιδιώτες ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του ΓΕΣ,

γ) καθορίσθηκε το γήπεδο ως πράγμα εκτός συναλλαγής και ακατάσχετο από τρίτους, προκειμένου να εκπληρωθεί ο αξιολογηθείς από τον νομοθέτη υπέρτερος σκοπός δημοσίου συμφέροντος, για τον οποίο παραχωρήθηκε η κυριότητα ακόμη και έναντι άλλων σκοπών δημοσίου συμφέροντος που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν με αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου,

δ) απαγορεύθηκε η εκποίηση του γηπέδου από την ΠΣΕ και επετράπη η εκμετάλλευσή του μόνο για τον σκοπό της παραχώρησης,

ε) επεβλήθη στην ΠΣΕ η υποχρέωση να εγκαταστήσει πλήρες σχολικό σκοπευτήριο, ενισχυόμενη προς τούτο από το Υπουργείο Παιδείας και σύμφωνα με τις υποδείξεις του,

στ) προβλέφθηκε δικαίωμα του Δημοσίου να ανεγείρει στο γήπεδο οικήματα για την αποθήκευση υλικών των Ενόπλων Δυνάμενων, δηλαδή δικαίωμα το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος κυριότητας εν γένει,

ζ) προβλέφθηκε ότι η κυριότητα και όλες οι εγκαταστάσεις που είχαν ανεγερθεί ή θα ανεγείρονταν στο μέλλον για τις ανάγκες του σκοπευτηρίου, θα περιέρχονταν στο Δημόσιο μετά τη διάλυση της εταιρείας.

Επομένως, η διάταξη του άρθρου 4 του ν. 4778/1930, κατά την οποία η κυριότητα του γηπέδου θα περιερχόταν στο Δημόσιο μετά τη διάλυση της ΠΣΕ, δεν έχει την έννοια ότι η παραχώρηση είναι οριστική και δεν μπορεί να ανακληθεί, αλλά ότι η παραχώρηση του γηπέδου στην ΠΣΕ επετράπη, επειδή κρίθηκε από τον νομοθέτη της εποχής εκείνης ότι η εκούσια και διαρκής εκπαίδευση των Ελλήνων στη σκοποβολή για λόγους εθνικής άμυνας, υπό τις επικρατούσες τότε στη Χώρα συνθήκες, μπορούσε να εξυπηρετηθεί καλύτερα με την παραχώρηση του γηπέδου και την ανέγερση, συντήρηση και διαχείριση σκοπευτηρίου από την ΠΣΕ υπό την αρωγή του κράτους, αλλά και προκειμένου να αποτραπεί η απαλλοτρίωση του γηπέδου για άλλους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας.

Εν όψει των ανωτέρω, εφ΄ όσον δεν υφίσταται πλέον ο ειδικός δημόσιος σκοπός, για τον οποίο είχε παραχωρηθεί κατά το έτος 1930 η κυριότητα του γηπέδου στην ΠΣΕ, οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 1731/1987, με την οποίες ανακλήθηκε η παραχώρηση της κυριότητας του προαναφερθέντος ακινήτου στην ΠΣΕ για τον εφ΄ εξής χρόνο δεν αντιβαίνουν στο άρθρο 17 του Συντάγματος περί προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας της ένδικης εταιρείας. Σημειώνεται ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

skopeythrio1

dasarxeio.comΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: