Η συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος

gf

.

Σόφη Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος

Η αρχή της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη σε περιβαλλοντικά θέματα διέπει και ρυθμίζει τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης και την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής δράσης μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων και πρακτικών. Η κατοχύρωση της αρχής στους τρεις επιμέρους πυλώνες της Συμβάσεως του Aarhus (πληροφόρηση, συμμετοχή, δικαστική προστασία) αποτελεί αναμφίβολα μια κατάκτηση του σύγχρονου κόσμου, που ενίσχυσε διεθνώς τη συμμετοχική και παρεμβατική δράση υπέρ του περιβάλλοντος και συνέτεινε σημαντικά στη διεύρυνση και εμπέδωση της δημοκρατίας.

Στον αντίποδα ωστόσο των ενθαρρυντικών αυτών διαπιστώσεων, η έκταση και η κρισιμότητα των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και οι ευρείας κλίμακας προσβολές και απειλές των φυσικών αγαθών σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης και διεύρυνσης του ρόλου της περιβαλλοντικής συμμετοχής μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενός περισσότερο αποτελεσματικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα απηχεί τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες. Σημαντικά θα μπορούσαν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή και ο εθελοντισμός, η ενίσχυση των εγγυήσεων έννομης προστασίας και η υιοθέτηση βιώσιμων αποφάσεων και πολιτικών όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, του αγροτικού χώρου και των φυσικών πόρων.

Σε όλα αυτά τα πεδία και τις μορφές εκδήλωσης φιλοπεριβαλλοντικής δράσης, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των ενώσεών τους, δηλαδή των άμεσα ενδιαφερομένων κοινωνών του δικαιώματος στο έννομο αγαθό του περιβάλλοντος, προσλαμβάνει έναν καίριο και καθοριστικό ρόλο, έχοντας πολλά και σημαντικά να προσφέρει στον παρόντα χρόνο, αλλά και ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές.  

_____________________

* Απόσπασμα επιστημονικής εργασίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Β΄ Κατεύθυνσης “Περιβαλλοντική Πολιτική & Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου” του ΠΜΣ “Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων” Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων” του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), για το μάθημα “Περιβαλλοντική Επικοινωνία” με επιβλέποντα τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Τσαντόπουλο (Ορεστιάδα Ν. Έβρου, Μάιος 2016).

Το πλήρες κείμενο της  επιστημονικής εργασίας μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ (pdf), ΕΔΩ (issuu) και ΕΔΩ (fliphtml5) 

.

.

.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση, Περιβάλλον

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: