Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών σε Χίο και Εύβοια

Απάντηση της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη της ΝΔ και Κων/νου Παπαδάκη του ΚΚΕ για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ε.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές σε Χίο και Εύβοια αντίστοιχα.

oxima_dasikis_ipiresias_fotia_limni_evias

Κοινή απάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις: E-006155/16 , E-006227/16

Η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για την καταστροφή που περιγράφει η κ. βουλευτής εξαρτάται ουσιαστικά από την εκπλήρωση δύο όρων. Πρώτον, η συνολική άμεση ζημία πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% του περιφερειακού ΑΕΠ. Στην περίπτωση της περιφέρειας του Βόρειου Αιγαίου, στην οποία ανήκει η Χίος, αυτό σημαίνει ότι η ζημία πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 38,2 εκατ. ευρώ. Για την Κεντρική Ελλάδα, στην οποία ανήκει η Εύβοια, το κατώτατο όριο ζημίας ανέρχεται σε 116 εκατ. ευρώ. Δεύτερον, οι αρμόδιες εθνικές αρχές της Ελλάδας πρέπει να υποβάλουν αίτηση για βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης στην Επιτροπή εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής. Μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν υποβάλει αίτηση. Η βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενέργειες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης. Τα προληπτικά μέτρα ή η αποζημίωση για ιδιωτικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον κλάδο της γεωργίας, δεν είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση και γεωργική γη, καθώς και του παραγωγικού δυναμικού που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και λοιπά καταστροφικά συμβάντα(1)(2). Τα μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια και εξοπλισμό, καθώς και την ανασύσταση του δυναμικού παραγωγής καλλιεργειών και ζώων που ενδεχομένως επλήγη, αλλά δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδήματος ή τις ζημίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ελληνικού οργανισμού γεωργικών ασφαλίσεων.

Τέλος, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στον γεωργικό τομέα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα έχει πράγματι θεσπίσει στο παρελθόν τέτοια καθεστώτα ενισχύσεων.


(1) Άρθρο 18 (γεωργικό παραγωγικό δυναμικό) και το άρθρο 24 (δάση) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(2) Για τα δάση, η στήριξη εξαρτάται από την ύπαρξη ενός σχεδίου προστασίας των δασών και σχεδίου διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων για εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

 

.

.

.ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: