Συλλογή κάστανων και μανιταριών – Επιτρεπόμενες ποσότητες

kastana

Καιρός φθινοπωρινός πλέον και οι καστανιές στα δάση θα αρχίσουν σιγά σιγά να ρίχνουν τα φύλλα και τους ώριμους καρπούς τους. Το ενδιαφέρον για την συλλογή καρπών καστανιάς από τα δάση αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Πόσοι, όμως, γνωρίζουμε τι ακριβώς ισχύει για την συλλογή τους, σχετικά με τις επιτρεπόμενες ποσότητες, τις περιόδους συλλογής, την μεταφορά και διάθεση τους στο εμπόριο;

Η συλλογή των δασικών καρπών (π.χ. κάστανα, κράνα), των ανθέων (π.χ. φλαμουριάς), των μανιταριών, των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών αλλά και του πευκοφλοιού, του φυτοχώματος-φυλλοχώματος κ.λπ. ρυθμίζεται με την έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.) που εκδίδουν τα κατά τόπους δασαρχεία για την περιοχή αρμοδιότητας τους. Το κάθε δασαρχείο, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του και την ανάγκη ελέγχου και προστασίας, μέσω της Δ.Α.Δ., ορίζει με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, πριν εξορμήσουμε στα δάση με τα καλάθια στα χέρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ισχύει για την περιοχή που μας ενδιαφέρει για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Τι ισχύει στη περιοχή του Δασαρχείου Δράμας

Ένα παράδειγμα πρόσφατης Δ.Α.Δ. που ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη συλλογή και μεταφορά καρπών καστανιάς και μανιταριών είναι η υπ’ αριθμ. 5/2016 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Δράμας. Όσο αφορά τα κάστανα και τα μανιτάρια, η ρυθμιστική διάταξη ορίζει ότι επιτρέπεται η συλλογή τους για κάλυψη ατομικών αναγκών αλλά και για εμπορική χρήση υπό συγκεκριμένους όρους (περιοχή, ποσότητα, χρονική περίοδο). Για την διάθεση τους στο εμπόριο (εμπορική χρήση) είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας από το Δασαρχείο Δράμας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου,  όπου και καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι συλλογής. Ειδικά για την συλλογή μανιταριών, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι ισχύουν επιπλέον απαγορεύσεις.

Συλλογή καρπών καστανιάς
(περιοχή ευθύνης του δασαρχείου Δράμας)

Για κάλυψη ατομικών αναγκών 

Περιοχή: Δασικά Συμπλέγματα Μενοικίου Όρους και Μυρσινέρου -Λιβαδερού.

Χρονική περίοδο: όλες τις ημέρες από 12 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους

Ποσότητα: έως τρία (3) κιλά κατ’ άτομο σε κάθε έξοδο και μέχρι έξι (6) κιλά συνολικά το χρόνο.

Για εμπορική χρήση

Περιοχή: Δασικά Συμπλέγματα Μενοικίου Όρους και Μυρσινέρου – Λιβαδερού.

Χρονική περίοδο:  από 20 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου όλες τις ημέρες, εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες

Ποσότητα: ορίζεται στην άδεια της δασικής υπηρεσίας

.

Συλλογή Μανιταριών 
(περιοχή ευθύνης του δασαρχείου Δράμας)

Για κάλυψη ατομικών αναγκών 

Χρονική περίοδο: όλες τις ημέρες καθ’ όλο το έτος

Ποσότητα: μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος του μανιταριού μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών συνολικά κατ’ άτομο και έξοδο. Σε περίπτωση που εμπεριέχεται βωλίτης ένα (1) κιλό επιπλέον κατ’ άτομο και έξοδο. Μισό (1⁄2) κιλό για την τρούφα κατ’ άτομο και έξοδο.

Για εμπορική χρήση

Χρονική περίοδο: όλες τις ημέρες, εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες

Ποσότητα: ορίζεται στην έγγραφη άδεια της δασικής υπηρεσίας

Η χρήση σκύλου για τον εντοπισμό των μανιταριών επιτρέπεται μόνο υπό την αυστηρή επιτήρηση του συλλέκτη, ενώ σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του στα καταφύγια άγριας ζωής, στη ζώνη απολύτου προστασίας Α1 καθώς και στους οικότοπους προτεραιότητας «Επιφανειακοί ενεργοί τυρφώνες» του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Κατά τη συλλογή, θα πρέπει να αφαιρείται η φυλλάδα μόνο από το μέρος που βρίσκεται πάνω από το μανιτάρι και στη συνέχεια το μανιτάρι θα κόβεται με μαχαίρι λίγο πιο πάνω από το έδαφος. Ακολούθως να γίνεται επανατοποθέτηση της φυλλάδας που μετακινήθηκε ώστε να μην καταστραφεί ο παραγωγικός μύκητας που βρίσκεται κάτω από τη φυλλάδα.

Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγομένων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.

Προσοχή στις απαγορεύσεις

– Απαγορεύεται η κοπή, εκρίζωση, καταστροφή ή συλλογή τοξικών, θανατηφόρων ή άγνωστης εδωδιμότητας μανιταριών με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προορίζονται για επιστημονική έρευνα ή για έκθεσή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και γιορτές μανιταριού με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

– Απαγορεύεται η συλλογή και η διακίνηση ανώριμων ή υπερώριμων μανιταριών.

– Απαγορεύεται η χρήση τσουγκράνας ή άλλων συναφών εργαλείων για τη συλλογή μανιταριών, καθώς με τον τρόπο αυτό εκριζώνονται αδιακρίτως και είδη μανιταριών που δεν προορίζονται για κατανάλωση και διαταράσσεται (εκτιθέμενο στον αέρα και χάνοντας την υγρασία του) το μυκήλιο αλλά και μικρά βασιδιώματα, ασκώματα ή σποροκάρπια, που αναπτύσσονται στα πεσμένα φύλλα ή στις πεσμένες βελόνες.

– Ανεξάρτητα από το χρόνο συλλογής, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταφορά ποσότητας μανιταριών που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό ημερήσιο όριο.

 Σχετικό αρχείο:
  • Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Συλλογής και μεταφοράς αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των καρπών καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού – δαδιού, του φυτοχώματος – φυλλοχώματος – καστανοχώματος και του πολλαπλασιαστικού υλικού για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας. [Δ.Α.Δ. 5/2016, Αριθμ. 14450/21-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΡΛΟΡ1Υ-0ΗΜ)]


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: