Νόμος 4423/2016 – Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

fek

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α´ 182).

Περιλαμβάνει συνολικά 58 άρθρα, εκ των οποίων τα 48 πρώτα αφορούν τις δασικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Από τα υπόλοιπα, με μια γρήγορη ανάγνωση, ξεχωρίσαμε:

– το άρθρο 50, με το οποίο τροποποιείται η περίπτωση α´ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 (αφορά την διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων επί των οποίων σχεδιάζεται η ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων, ή η λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011 ή τουριστικών εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαχείρισης ή επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, ή η εγκατάσταση μεγάλων έργων υποδομής, μεταλλείων, λατομείων ως και σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ. με χρήση Α.Π.Ε,….)

– και το άρθρο 57, με το οποίο τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 10 του N. 998/1979 και αφορά τη συμμετοχή δασοπόνων σε επιτροπές που αφορούν το αντικείμενο εργασίας τους (Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων,  Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας, κ.λπ.).

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α´ 182)

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: